Gminy

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VI edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex

 

Wyróżnieni
 

Gmina INNOWACYJNA

Miasto Dęblin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Innowacyjna w zakresie stymulowania wielosektorowej współpracy

Gmina PRZYJAZNA INWESTOROM

Gmina Wólka - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Gmina Ryki - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

 

Miasto Kraśnik - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Powiat Krasnostawski – WYRÓŻNIENIE w kategorii Powiat Proinwestycyjny

 

Gmina PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Gmina Ludwin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Mieszkańcom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

Gmina PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Gmina Susiec - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Środowisku i promująca potencjał turystyczny regionu

 

Weryfikacja

SKŁAD KOMISJI I KAPITUŁY PROGRAMU PROMOCJI GMIN I POWIATÓW BUSINESS EXCELLENCE 2017

 

SKŁAD KOMISJI PROGRAMU:

1. Magdalena Komaniecka - Związek Gmin Lubelszczyzny

2. dr Adam Włodarczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. Łukasz Poszepczyński - Urząd Statystyczny w Lublini

4. Andrzej Kita - Konsulat Hororowy Republiki Mołdawii w Lublinie, Lubelski Klub Biznesu

SKŁAD KAPITUŁY PROGRAMU:

1. dr Agnieszka Komor - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3. dr Krzysztof Markowski  - Urząd Statystyczny w Lublinie

4. Agnieszka Gąsior-Mazur - Lubelski Klub Biznesu

 

GMINY

Aby zostać zakwalifikowanym do konkursu gmina jest zobowiązana do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

W konkursie mogą uczestniczyć gminy, które spełniają następujące wymogi:

 • posiadały prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok 2015 (nie uległo ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego),
 • nie funkcjonował na ich terenie w latach 2014 - 2016 zarząd komisaryczny, ustanowiony z powodu braku praworządności,
 • przesłanie ankiety rejestracyjnej (o ile taka będzie potrzebna),
 • wniesienie opłaty rejestracyjnej,
 • wypełnienie i dostarczenie ankiety weryfikacyjnej.

Komisja Programu na podstawie ankiet weryfikacyjnych przyzna każdemu uczestnikowi konkursu do 210 punktów.

Obszary poddawane ocenie to:

1. Polityka inwestycyjna:

 • strategia inwestycyjna,
 • oferta inwestycyjna,
 • warunki działania inwestorów w gminie.

2. Zarządzanie i promocja:

 • szkolenie pracowników,
 • strategia promocji / marki,
 • polityka jakości,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania z zewnątrz,
 • organizacja i sprawność Urzędu,
 • polityka wydatków inwestycyjnych.

3. Infrastruktura techniczna i okołobiznesowa:

 • dostępne media, ich długość i dynamika przyłączeń,
 • nasycenie infrastrukturą techniczną i okołobiznesową,
 • ilość obiektów, które spełniają wymogi środowiska i dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych.

4. Polityka społeczna i ochrona środowiska:

 • liczba i rodzaj organizacji pozarządowych,
 • liczba placówek oświatowych i kulturalnych,
 • sposób realizacji polityki społecznej,
 • jakość przestrzeni publicznej,
 • polityka mieszkaniowa,
 • ochrona środowiska,

5. Wskaźniki ekonomiczno – społeczne:

 • dane finansowe,
 • rynek pracy,
 • poziom przedsiębiorczości,
 • poziom życia mieszkańców.

W drugim etapie konkursu Kapituła Programu ma prawo przyznać w każdym z ww. obszarów po 10 punktów każdej gminie. Podstawą oceny kapituły będą: dokumentacja zebrana w I Etapie konkursu, punktacja przyznana przez Komisję Programu oraz opinie z przeprowadzonych audytów. Łączna liczba możliwych do uzyskana punktów w Etapie II konkursu wynosi 50. W całym konkursie można uzyskać maksymalnie 260 punktów.

 

Pliki do pobrania:

 

 

POWIATY

Aby zostać zakwalifikowanym do konkursu powiat jest zobowiązany do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

W konkursie mogą uczestniczyć powiaty, które spełniają następujące wymogi:

 • posiadały prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok 2015 (nie uległo ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego),
 • nie funkcjonował na ich terenie w latach 2014 - 2016 zarząd komisaryczny, ustanowiony z powodu braku praworządności,
 • przesłanie ankiety rejestracyjnej (o ile taka będzie potrzebna),
 • wniesienie opłaty rejestracyjnej,
 • wypełnienie i dostarczenie ankiety weryfikacyjnej.

Komisja Programu na podstawie ankiet weryfikacyjnych przyzna każdemu uczestnikowi konkursu do 171 punktów.

Obszary poddawane ocenie to:

 1. Polityka inwestycyjna:
 • strategia inwestycyjna,
 • oferta inwestycyjna,
 • warunki działania inwestorów w gminie.
 1. Zarządzanie i promocja:
 • szkolenie pracowników,
 • strategia promocji / marki,
 • polityka jakości,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania z zewnątrz,
 • organizacja i sprawność Urzędu,
 • polityka wydatków inwestycyjnych.
 1. Infrastruktura techniczna i polityka społeczna:
 • nasycenie infrastrukturą społeczna,
 • ilość obiektów, które spełniają wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych,
 • liczba i rodzaj organizacji pozarządowych,
 • liczba placówek oświatowych i kulturowych, ochrony zdrowia,
 • sposób realizacji polityki społecznej,
 1. Ochrona środowiska:
 • charakter działalności proekologicznej powiatu,
 • realizowanie inwestycji prośrodowiskowych,
 • ilość obiektów odpowiadających standardom ochrony środowiska,
 • jakość przestrzeni publicznej,
 • polityka mieszkaniowa,
 1. Wskaźniki ekonomiczno – społeczne:
 • dane finansowe,
 • rynek pracy,
 • poziom przedsiębiorczości,
 • poziom życia mieszkańców.

W drugim etapie konkursu Kapituła Programu ma prawo przyznać w każdym z ww. obszarów po 10 punktów każdej gminie. Podstawą oceny kapituły będą: dokumentacja zebrana w I Etapie konkursu, punktacja przyznana przez Komisję Programu oraz opinie z przeprowadzonych audytów. Łączna liczba możliwych do uzyskana punktów w Etapie II konkursu wynosi 50. W całym konkursie można uzyskać maksymalnie 221 punktów.

 

Pliki do pobrania:

 
Patronaty Honorowe
 
wojsz  Patronat Prezydenta Lublin
 
logosz  UStat gray ZGL  

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o