Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Partnerzy

Lubelskie.jpg


 

Sponsor Złoty

Pko.jpg


 

Sponsorzy

Piaski-Logo-CMYK.jpg logo_Lewczuk_Sp_z_o_o-page-001.jpg

logo_GRELA.jpg logo_Kancelaria_Anety_Bernat.jpg

Logo_slim_led_wector.png


 

Partner Techniczny

Mikrobit_logo_JPG.jpg

Weryfikacja

SKŁADY KOMISJI I KAPITUŁY PROGRAMU PROMOCJI GMIN BUSINESS EXCELLENCE 2018

Komisja:

 1. Magdalena Komaniecka - Związek Gmin Lubelszczyzny
 2. dr Agnieszka Komor - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 3. Łukasz Poszepczyński - Urząd Statystyczny w Lubline
 4. Andrzej Kita - Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie, Lubelski Klub Biznesu

Kapituła:

 1. dr Anna Włodarczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 2. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 3. dr Krzysztof Markowski - Urząd Statystyczny w Lublinie
 4. Agnbieszka Gąsior-Mazur - Lubelski Klub Biznesu
 5. prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

WERYFIKACJA GMINY

Aby zostać zakwalifikowanym do konkursu gmina jest zobowiązana do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

W konkursie mogą uczestniczyć gminy, które spełniają następujące wymogi:

 • Gmina posiadała prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok 2017 (nie uległo ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego);
 • Na terenie Gminy w latach 2015 - 2017 nie funkcjonował zarząd komisaryczny, ustanowiony z powodu braku praworządności;
 • Przesłanie prawidłowo wypełnionej ankiety rejestracyjnej (o ile taka będzie potrzebna);
 • Wniesionie opłaty rejestracyjnej;
 • Wypełnienie i dostarczenie ankiety weryfikacyjnej.

Komisja Programu na podstawie ankiet weryfikacyjnych przyzna punkty każdemu uczestnikowi konkursu, których łączna maksymalna liczba nie może przekroczyć 210.

Obszary poddawane ocenie to:

1. Polityka inwestycyjna:

 • strategia inwestycyjna,
 • oferta inwestycyjna,
 • warunki działania inwestorów w gminie.

2. Zarządzanie i promocja:

 • szkolenie pracowników,
 • strategia promocji/marki,
 • polityka jakości,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania z zewnątrz,
 • organizacja i sprawność Urzędu,
 • polityka wydatków inwestycyjnych.

3. Infrastruktura techniczna i okołobiznesowa:

 • dostępne media, ich długość i dynamika przyłączeń,
 • nasycenie infrastrukturą techniczną i okołobiznesową,
 • ilość obiektów, które spełniają wymogi środowiska i dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych.

4. Polityka społeczna i ochrona środowiska:

 • liczba i rodzaj organizacji pozarządowych,
 • liczba placówek oświatowych i kulturalnych,
 • sposób realizacji polityki społecznej,
 • jakość przestrzeni publicznej,
 • polityka mieszkaniowa,
 • ochrona środowiska,

5. Wskaźniki ekonomiczno – społeczne:

 • dane finansowe,
 • rynek pracy,
 • poziom rozwoju przedsiębiorczości,
 • poziom życia mieszkańców.

W drugim etapie konkursu Kapituła Programu ma prawo przyznać w każdym z ww. obszarów po 10 punktów każdej gminie. Podstawą oceny kapituły będą: dokumentacja zebrana w I Etapie konkursu, punktacja przyznana przez Komisję Programu oraz opinie z przeprowadzonych audytów. Łączna liczba możliwych do uzyskana punktów w Etapie II konkursu wynosi 50. W całym konkursie można uzyskać maksymalnie 260 punktów.


Pliki do pobrania:

 • Regulamin programu
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Ankieta weryfikacyjna
 
Patronaty Honorowe
 
luw  logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI 
 
hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 


EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o