Gminy

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VI edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex

 

Wyróżnieni
 

Gmina INNOWACYJNA

Miasto Dęblin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Innowacyjna w zakresie stymulowania wielosektorowej współpracy

Gmina PRZYJAZNA INWESTOROM

Gmina Wólka - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Gmina Ryki - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

 

Miasto Kraśnik - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Powiat Krasnostawski – WYRÓŻNIENIE w kategorii Powiat Proinwestycyjny

 

Gmina PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Gmina Ludwin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Mieszkańcom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

Gmina PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Gmina Susiec - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Środowisku i promująca potencjał turystyczny regionu

 

Organizator

Administratorem Programu Promocji Firm i Gmin „Business Excellence” jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, obecnie największa organizacja biznesowa non-profit w regionie, działająca już od 16 lat, zrzeszająca ponad 300 przedsiębiorców województwa lubelskiego. Aktywność stowarzyszenia w różnych obszarach i cykliczne przedsięwzięcia tj.: Forum Inwestycyjne, Forum Eksport- Import- Kooperacja, szkolenia, misje gospodarcze, doradztwo, spotkania dla przedsiębiorców w ramach grup branżowych wynikają z misji stowarzyszenia jaką jest: Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i pomoc rodzimym przedsiębiorcom w odniesieniu sukcesu ekonomicznego. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm gwarantują skuteczną realizację tych zamierzeń.

 

Firmom członkowskim Klub pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i za granicą, w wyszukiwaniu partnerów strategicznych oraz źródeł finansowania projektów inwestycyjnych m.in. poprzez organizację międzynarodowych spotkań gospodarczych i misji handlowych, doradztwo prawne i ekonomiczne, a także organizację szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych problematyce gospodarki oraz zarządzania, w których rocznie udział bierze ok. 2000 osób.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lkb.lublin.pl

 

Działania Klubu:

 

Konferencje i Misje Gospodarcze: Zorganizowane przez nas ostatnio konferencje to: Forum Inwestycyjne „Biznes – Nauka – Samorząd”, Forum Eksport-Import-Kooperacja, Konferencja Media – Marketing - Marka oraz misje gospodarcze (Ukraina, Białoruś,), Biznes Forum i Gala LKB.

Spotkania grup branżowych. Cyklicznie dla naszych klubowiczów organizujemy spotkania w ramach grup: budowalnej, rolno-spożywczej, hotelarsko-gastronomicznej, motoryzacyjnej.

Mniejsze spotkania merytoryczne: Śniadania Biznesowe, Konfrontacje LKB, Kawy Dyplomatyczne z przedstawicielami dyplomacji.

 

Szkolenia i Doradztwo: Jesteśmy inicjatorem i organizatorem:

·prestiżowych szkoleń dla kadry menedżerskiej „Akademia Biznesu. Zaawansowane kompetencje menedżerskie”, które prowadzą uznani eksperci na rynku krajowym.

·„Warsztatów Marketingu Praktycznego” w ramach których firmy z grupy info- medialnej dzielą się wiedzą z zakresu marketingu.

 

 

 

 

 

 
Patronaty Honorowe
 
wojsz  Patronat Prezydenta Lublin
 
logosz  UStat gray ZGL  

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o