Gminy

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VI edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex

 

Wyróżnieni
 

Gmina INNOWACYJNA

Miasto Dęblin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Innowacyjna w zakresie stymulowania wielosektorowej współpracy

Gmina PRZYJAZNA INWESTOROM

Gmina Wólka - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Gmina Ryki - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

 

Miasto Kraśnik - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Powiat Krasnostawski – WYRÓŻNIENIE w kategorii Powiat Proinwestycyjny

 

Gmina PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Gmina Ludwin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Mieszkańcom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

Gmina PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Gmina Susiec - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Środowisku i promująca potencjał turystyczny regionu

 

O programie

Program Promocji Gmin i Powiatów "BUSINESS EXCELLENCE"

Z największą przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji VI Edycji Programu Promocji Gmin i II Edycja Programu Praomocji Powiatów Business Excellence 2016. Ideą Programu jest wskazanie, nagrodzenie i promocja najlepszych samorządów województwa lubelskiego za inicjatywę i przedsiębiorczość własną, jak również za rozwój i wspieranie przedsiębiorczości na terenie samorządu poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla biznesu. W tym roku weryfikacji zostanie poddana również przedsiębiorczość Powiatów.

Program Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence” jest realizowany pod patronatem honorowym: Wojewody Lubelskiego – Pana Przemysława Czarnka, Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Sławomira Sosnowskiego, Prezydenta Mista Lublin - Pana Krzysztofa Żuka, Posła do Parlamentu Europejskiego – Pana Krzysztofa Hetmana, Posła do Parlamentu Europejskiego – Pana prof. Mirosława Piotrowskiego, Związku Gmin Lubelszczyzny, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Administratorem Programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu – obecnie największa organizacja biznesowa w regionie, działająca już od 16 lat, zrzeszająca ponad 350 przedsiębiorców. Program Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence” ma ugruntowaną pozycję wśród programów realizowanych na obszarze Polski Wschodniej. Do tytułu Laureata „Business Excellence” nominowane są samorządy, które wyróżniają się swoją przedsiębiorczością. To Gminy i Powiaty, których polityka inwestycyjna, promocja i zarządzanie, polityka społeczna i ochrona środowiska, infrastruktura techniczna i okołobiznesowa oraz wskaźniki ekonomiczno - społeczne uzyskują najwyższe oceny Komisji i Kapituły Programu. Dołącz do doskonałych!

Udział w Programie zapewnia realną i skuteczną promocję. Laureaci i Wyróżnieni mogą posługiwać się marką Programu Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence”, zaprezentować osiągnięcia samorządów - zarówno na rynku regionalnym, poprzez lokalne media, na łamach ogólnopolskich serwisów oraz na forum międzynarodowym.

Nagrody i korzyści

Gminy

Spośród uczestników drugiego etapu konkursu Kapituła Programu wyłoni po jednym Laureacie w kategoriach gmina wiejska, miejsko-wiejska, miejska. Podmioty te otrzymają tytuł Laureata Programu Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence”.

Dodatkowo gminom wiejskim, miejsko-wiejskim, miejskim Kapituła może przyznać po dwa wyróżnienia w kategorii:

 • Gmina przyjazna inwestorom,
 • Gmina przyjazna mieszkańcom,
 • Gmina przyjazna środowisku,
 • Gmina innowacyjna.

Powiaty

Spośród uczestników drugiego etapu konkursu Kapituła Programu wyłoni po jednym Laureacie w trzech kategoriach (Powiaty o liczbie mieszkańców poniżej 60 tys., Powiaty o liczbie mieszkańców od 60 tys. do 100 tys. oraz Powiaty o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. i Powiaty grodzkie). Otrzyma on tytuł Laureata Programu Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence”.

 

Dodatkowo, Kapituła może przyznać powiatom po dwa wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

 

 • Powiat proinwestycyjny,
 • Powiat proobywatelski,
 • Powiat proekologiczny,
 • Powiat innowacyjny.

Laureaci Programu mają prawo przez okres 12 miesięcy od chwili wręczenia nagrody do wykorzystywania logo konkursu wraz z tytułem. Logo przekaże laureatom Organizator Programu.

Korzyści i liczne nagrody m.in.:

 1. Perspektywa nawiązywania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami.
 2. Możliwość pozyskania nowych inwestorów.
 3. Budowanie wizerunku samorządu przyjaznemu dla inwestorów, mieszkańców, środowiska lub przedsięwzięć innowacyjnych.
 4. Szeroka promocja, możliwość zaprezentowania gminy/powiatu podczas przedsięwzięć i uczestniczenie w wybranych spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez LKB, (w ciągu roku w spotkaniach uczestniczy około 1000 osób).
 1. Realizacja filmu promocyjnego o laureatach i wyróżnionych w ramach konkursu, wyświetlony podczas Gali Finałowej Programu i zamieszczony na stronie LKB oraz przekazany do użytku samorządów,
 1. Mobilizacja do przeprowadzenia samooceny jednostki samorządu terytorialnego w trakcie przygotowywania ankiety oraz audytu; poznanie niezależnej oceny zewnętrznej.
 2. Umożliwienie wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów.
 3. Rekomendacja od biznesu.
 4. Relacja w „Panoramie Lubelskiej” TVP Oddział Lublin z Gali wręczenia nagród.
 5. Laureaci zostaną zaprezentowani na łamach magazynu (2000 nakład dystrybuowany do środowisk biznesowych, przedsiębiorców, ambasad, środowisk naukowych i samorządowych).
 6. Informacje o laureatach pojawią się na łamach gazet Patronów Medialnych.
 7. Materiały reklamowe laureatów i wyróżnionych zostaną wyeksponowane w siedzibie LKB.
 8. Laureaci i wyróżnieni zostaną zaprezentowani na stronie internetowej Programu, oraz stronie internetowej Lubelskiego Klubu Biznesu, Laureaci i wyróżnieni zaprezentują samorząd poprzez zamieszczenie artykułu w newsletterze Lubelskiego Klubu Biznesu, kierowany do ponad 350 lubelskich przedsiębiorców.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Finału Programu Promocji Gmin i Powiatów "Business Excellence", który odbędzie się 09 czerwca 2017 roku.

 

Organy oceniające

Weryfikacji i oceny gmin/powiatu w ramach Programu Promocji Gmin i Powiatów "Business Excellence" dokonają: w I etapie - Komisja Programu, w II etapie - Kapituła Programu.

W skład Kapituły i Komisji Programu wchodzą osoby cieszące się autorytetem i uznaniem zarówno w swoim otoczeniu jak i w świecie biznesu, reprezentujące organy administracji państwowej, samorząd lokalny, instytucje finansowe i fiskalne, a także środowisko biznesu i nauki.

 

Opłaty

Cennik opłat znajdą Państwo w regulaminie programu, jest on zróżnicowany w zależności od charakteru gminy i liczby mieszkańców powiatu. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin w Banku Zachodnim WBK S.A. numer 08 1090 2590 0000 0001 3353 5970.Dokumenty do pobrania. Wystarczy wybrać poniższe linki.

Gminy                                                                       Powiaty

Regulamin programu                                            Regulamin programu

Formularz zgłoszeniowy                                        Formularz zgłoszeniowy

Ankieta weryfikacyjna                                             Ankieta weryfikacyjna

 
Patronaty Honorowe
 
wojsz  Patronat Prezydenta Lublin
 
logosz  UStat gray ZGL  

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o