Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Partner
 
LCK logoPL poziom colours
logo Markalubelskie

 


 Sponsor Platynowy 

Skarbiec logo color RGB

 
Sponsor Złoty

PKO BP mniejsze
www.pkobp.pl
BGK

 


 

Partnerzy i Sponsorzy

 

nbp

 

679-BARR

 Kancelaria radcy Prawnego aneta bernatlogo Lewczuk Sp z o o-page-001

logoRestauracja

royal chocolate

korab garden

Browar Jagiełło

 

polonica

 

 

EFRR kolor ok x4

 


 

 

 

O programie

Program Promocji Gmin i Powiatów "BUSINESS EXCELLENCE"

Z największą przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji VIII Edycji Programu Promocji Gmin Business Excellence 2019. Ideą Programu jest wskazanie, nagrodzenie i promocja najlepszych samorządów województwa lubelskiego za inicjatywę i przedsiębiorczość własną, jak również za rozwój i wspieranie przedsiębiorczości na terenie samorządu poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla biznesu. W tym roku weryfikacji zostanie poddana również przedsiębiorczość Powiatów.

Program Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE jest realizowany pod patronatem honorowym najważniejszych władz regionalnych i wojewódzkich.

Administratorem Programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu – obecnie największa organizacja biznesowa w regionie, działająca już od 19 lat, zrzeszająca ponad 300 przedsiębiorców. Program Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence” ma ugruntowaną pozycję wśród programów realizowanych na obszarze Polski Wschodniej. Do tytułu Laureata „Business Excellence” nominowane są samorządy, które wyróżniają się swoją przedsiębiorczością. To Gminy, których polityka inwestycyjna, promocja i zarządzanie, polityka społeczna i ochrona środowiska, infrastruktura techniczna i okołobiznesowa oraz wskaźniki ekonomiczno - społeczne uzyskują najwyższe oceny Komisji i Kapituły Programu. Dołącz do doskonałych!

Udział w Programie zapewnia realną i skuteczną promocję. Laureaci i Wyróżnieni mogą posługiwać się marką Programu Promocji Gmin „Business Excellence”, zaprezentować osiągnięcia samorządów - zarówno na rynku regionalnym, poprzez lokalne media, na łamach ogólnopolskich serwisów oraz na forum międzynarodowym.


Nagrody i korzyści

Gminy

Spośród uczestników drugiego etapu konkursu Kapituła Programu wyłoni po jednym Laureacie w kategoriach gmina wiejska, miejsko-wiejska, miejska. Podmioty te otrzymają tytuł Laureata Programu Promocji Gmin i Powiatów „Business Excellence” lub zostana wyróżnione w kategoriach: 

 • Gmina proinwestycyjna,
 • Gmina proobywatelska,
 • Eko gmina,
 • Smart gmina.

Laureaci Programu mają prawo przez okres 12 miesięcy od chwili wręczenia nagrody do wykorzystywania logo konkursu wraz z tytułem. Logo przekaże laureatom Organizator Programu.


Korzyści i liczne nagrody m.in.:

 1. Perspektywa nawiązywania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami.
 2. Możliwość pozyskania nowych inwestorów.
 3. Budowanie wizerunku samorządu przyjaznemu dla inwestorów, mieszkańców, środowiska lub przedsięwzięć innowacyjnych.
 4. Szeroka promocja, możliwość zaprezentowania gminy/powiatu podczas przedsięwzięć i uczestniczenie w wybranych spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez LKB,(w ciągu roku w spotkaniach uczestniczy około 1000 osób).
 5. Realizacja filmu promocyjnego o laureatach i wyróżnionych w ramach konkursu, wyświetlony podczas Gali Finałowej Programu i zamieszczony na stronie LKB oraz przekazany do użytku samorządów,
 6. Mobilizacja do przeprowadzenia samooceny jednostki samorządu terytorialnego w trakcie przygotowywania ankiety oraz audytu; poznanie niezależnej oceny zewnętrznej.
 7. Umożliwienie wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów.
 8. Rekomendacja od biznesu.
 9. Informacje o laureatach pojawią się na łamach prasy i serwisów Patronów Medialnych.
 10. Materiały reklamowe laureatów i wyróżnionych zostaną wyeksponowane w siedzibie Stowarzyszenia LKB.
 11. Laureaci i wyróżnieni zostaną zaprezentowani na stronie internetowej Programu, oraz stronie internetowej Lubelskiego Klubu Biznesu, Laureaci i wyróżnieni zaprezentują samorząd poprzez zamieszczenie artykułu w newsletterze Lubelskiego Klubu Biznesu, kierowany do ponad 300 lubelskich przedsiębiorców.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Finału Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE, który odbędzie się 12 czerwca 2019 roku.


Organy oceniające

Weryfikacji i oceny gmin/powiatu w ramach Programu Promocji Gmin i Powiatów "Business Excellence" dokonają: w I etapie - Komisja Programu, w II etapie - Kapituła Programu.

W skład Kapituły i Komisji Programu wchodzą osoby cieszące się autorytetem i uznaniem zarówno w swoim otoczeniu jak i w świecie biznesu, reprezentujące organy administracji państwowej, samorząd lokalny, instytucje finansowe i fiskalne, a także środowisko biznesu i nauki.


Opłaty

Cennik opłat znajdą Państwo w regulaminie programu, jest on zróżnicowany w zależności od charakteru i liczby mieszkańców gminy. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin w Santander Bank Polska, numer 08 1090 2590 0000 0001 3353 5970.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu

Formularz zgłoszeniowy

 

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o