Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Milejów

herb-milejow

Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów

Tel. (81) 75-72-026
Fax (81) 75-72-005

www.milejow.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Gmina Milejów położona jest w powiecie łęczyńskim, w centralnej części województwa lubelskiego, na krawędzi Wyżyny Lubelskiej. Jej teren sąsiaduje od strony północnej z Gminą Puchaczów oraz Gminą Łęczna, od strony zachodniej z Gminą Mełgiew, od południowej z Gminami Piaski i Trawniki, a od wschodniej z Gminą Siedliszcze. Położona jest ona w rejonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Powierzchnia wynosi 116,54 km2, a zamieszkuje ją około 9 194 osób. Gmina swym zasięgiem obejmuje 24 sołectwa, z których dwa największe, to Milejów-Osada i Jaszczów.

Najbardziej charakterystycznym elementem przyrodniczym Gminy Milejów jest dolina środkowego biegu rzeki Wieprz. Ma ona bieg kręty, obfitujący w liczne zakola i meandry. Przy rzece spotyka się zanikające starorzecza w różnym stopniu wypełnione wodą. W ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie gminy Milejów wyznaczono specjalny obszar ochrony „Dolina Środkowego Wieprza” w celu ochrony siedlisk przyrodniczych. Przynależność do sieci Natura 2000 pociąga za sobą zarówno pewne ograniczenia jak i ukierunkowania prowadzonej na obszarze chronionym gospodarki. Dla zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalno-historycznych tego środowiska wzdłuż rzeki Wieprz powstał w 1990 r. Nadwieprzański Park Krajobrazowy, zajmujący wraz z otuliną 57% powierzchni Gminy. Występują tu różne gatunki roślin objęte ochroną. W dołach po eksploatacji torfu znajdujemy stanowiska wodne-szuwarowe, zaroślowe i łąkowe. Dzięki dobremu stanowi środowiska naturalnego na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego występują zwierzęta chronione, takie jak: bóbr, wydra, bocian czarny, kumak zimowy, żółw błotny, paź królowej i wiele innych. Na terenie Gminy można wyróżnić też wiele gatunków rzadkich drzew. Na szczególną uwagę zasługuje Park w Łysołajach-Kolonii, który zaliczany jest do parków naturalistycznych. Naturalizm parku przejawia się w powiązaniu z elementami wodnymi - alejki prowadzone są płynnie, w sposób charakterystyczny dla stylu kaligraficznego.

Walory krajobrazowe obszaru wzbogacane są przez obiekty kulturowe pochodzące z różnych okresów historycznych. Na terenie gminy Milejów wydzielono obszary i obiekty zabytkowe, które podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej.

Wśród obiektów objętych ochroną konserwatorska możemy wyróżnić:

  • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milejowie.
  • Kościół pw. Jana Chrzciciela w stylu barokowo-klasycystycznym w Łańcuchowie.
  • Pałac Dworski w Łysołajach – Kolonii.
  • Dwór Steckich w Łańcuchowie.
  • Dwór drewniany w Milejowie- Osada.
 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o