Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Parczew

parczw

Gmina Parczew ma status gminy miejsko – wiejskiej. Zlokalizowana jest centralnie w północnej części województwa lubelskiego. Składa się z miasta Parczew oraz 18 sołectw i zajmuje powierzchnię 14 623 ha (146 km²). Miasto zajmuje powierzchnię 805 ha. Na terenie Gminy mieszka ponad 15 tys.osób.

Parczew jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Zbiegają się tu drogi z wielu kierunków: Łęcznej, Włodawy, Lubartowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej i Sosnowicy. Miasto jest oddalone o 63 km od Lublina i o 51 km od przejścia granicznego w Sławatyczach (stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej) oraz o 182 km od stolicy Polski - Warszawy.

Dzisiejszą tożsamość miasta wyznaczają jego zasoby naturalne: nieskażone powietrze, czysta woda, cisza, otwarte przestrzenie, rozlegle kompleksy leśne, bogactwo gatunków fauny i flory oraz zabytki o zróżnicowanych wartościach kulturowych. Parczew to miasto zielone i bardzo czyste. Wyjątkowo dbamy o ekologię,
a zlokalizowane w jednej dzielnicy na obrzeżu miasta zakłady przemysłowe nie są uciążliwe dla środowiska. Nasi mieszkańcy to ludzie przyjaźni, kreatywni i otwarci. Parczew jest miastem bezpiecznym, wygodnym i przyjaznym środowisku.

Przemiany ustrojowe w Polsce skłoniły nas do podjęcia szeregu działań, które czynią dzisiaj z Gminy Parczew miejsce atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, turystycznym i wypoczynkowym.

Gmina posiada rozlegle tereny inwestycyjne ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w strategii rozwoju miasta na najbliższe lata. Oba te dokumenty są sprzężone z planem zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Tereny te stanowią dwa zwarte obszary i zajmują łączną powierzchnię ponad 120 ha. Znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej (wraz z bocznicą i infrastrukturą magazynową) oraz dróg wojewódzkich nr 815 i nr 813. Prezentowane tereny są już częściowo uzbrojone i pozostają poza bezpośrednią stycznością z osiedlami miejskimi. Aktualnie przystępujemy do prac związanych z kompleksowym uzbrojeniem wszystkich terenów w pełny zakres mediów i stworzeniem dogodnej dla inwestorów infrastruktury dróg wewnętrznych na tych obszarach. Obecnie na terenie gminy działa 976 podmiotów gospodarczych oraz kilkanaście prężnie działających organizacji pozarządowych w tym: LGD „Jagiellońska Przystań”, LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” oraz Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”.

Gmina inwestuje w infrastrukturę. Budujemy nowe drogi, modernizujemy sieci kanalizacyjne, wodociągowe
i ciepłownicze. Sukcesem Gminy jest dokończenie w ostatnich latach budowy dróg i chodników na wszystkich osiedlach mieszkaniowych w Parczewie.

Gmina Parczew bardzo duży nacisk kładzie na edukację, poprawę bazy rekreacyjno sportowej oraz na integrację społeczną. Rozumiejąc znaczenie edukacji w rozwoju społeczeństwa stale modernizujemy bazę oświatową.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej Gminy wybudowaliśmy 7 nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw. Szeroką ofertę sportową zapewnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyposażony w zespół boisk, kortów i siłownię oraz nowowybudowane dwa zespoły boisk typu "Orlik". Począwszy od 2012 roku działa
w Parczewie nowoczesny Kompleks Sportowo Rekreacyjny z basenem w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Posiadamy dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespół Doskonalenia Zawodowego posiadają szeroką ofertę edukacyjną i są otwarte na dostosowywanie jej do aktualnych potrzeb rynku pracy i nowych inwestorów.

Dużą wagę przykładamy również do integracji i zacieśniania więzi mieszkańców. W ramach działającego stowarzyszenia LGD budujemy i modernizujemy wiejskie centra kultury, zwiększamy uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym swoich miejscowości. Wspieramy wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego, które przyczyniają się do budowy tożsamości społeczności lokalnej, podtrzymywania więzi międzypokoleniowych, szkoleń dla pracowników lokalnych zakładów pracy oraz zapewnieniu młodzieży dodatkowych zajęć i alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Dostrzegając możliwości i korzyści jakie dały samorządom europejskie i rządowe programy pomocowe, Gmina Parczew aktywnie ubiega się o środki zewnętrzne. Pomimo skromnego budżetu kwota zrealizowanych przez Gminę inwestycji w latach 2007-2014, wraz ze środkami własnymi, wyniosła znacznie ponad 50 mln zł, co uplasowało nas na czołowych miejscach w województwie lubelskim w różnego rodzaju rankingach.

W działaniach naszych znaczące miejsce zajmują imprezy kulturalne, którym staramy się nadać jak najszerszy charakter ponadlokalny. Do tradycji naszej Gminy weszły już Dni Parczewa, Jarmark Jagielloński oraz coroczne Spotkania Orkiestr Dętych i Ogólnopolski Zlot Kapel Podwórkowych.

Jesteśmy niedużym, ale nowoczesnym i przyjaznym dla inwestorów miastem. Wygodnie się u nas mieszka, dobrze pracuje, realizuje pasje i wypoczywa. Dokładamy wszelkich starań, aby zbudować mieszkańcom godziwe i przyjazne warunki bytowe. Zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój. Jesteśmy przyjaznym i otwartym europejskim miastem.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o