Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Świdnik

herb-swidnik

ŚWIDNIK – jedno z najmłodszych miast Lubelszczyzny, położone na Płaskowyżu Świdnickim w centralnej części województwa. Miasto posiada atrakcyjną lokalizację: usytuowane jest przy ważnym szlaku komunikacyjnym, międzynarodowej trasie Berlin-Warszawa-Kijów, kilkadziesiąt kilometrów od przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią, 10 minut drogi od stolicy regionu, Lublina, największego miasta wschodniej Polski. 

Najstarsza wzmianka dotyczy 1392 r., w którym Władysław Jagiełło nadał Piotrowi z Moszny sołtystwo dziedziczne we wsi królewskiej Świdnik Wielki („Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”). Wsie Swydnyk Magna i Swydnyk Parva stanowiły uposażenie Archidiakonatu Lubelskiego (Jan Długosz „Liber benefi ciorum dioecesis Cracoviensis”). Na początku XX w. istniało położone w lesie letnisko Adampol – dziś najstarsza dzielnica miasta. W okresie międzywojennym powstało lotnisko i szkoła pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na otwarcie której – 4 czerwca 1939 r. – Wódz Naczelny RP przybył osobiście. Z dniem 1 stycznia 1951 r. powołano Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego, produkującą na początku elementy do samolotu Lim-1, a następnie motocykle, szybowce, chłodnie, wózki inwalidzkie, przyczepy i przede wszystkim śmigłowce, które stały się podstawowym produktem zakładu (m.in. własne konstrukcje „Sokół” i SW-4). Wraz z rozwojem zakładu nastąpił dynamiczny rozwój osady - w 1954 r. Świdnik otrzymał prawa miejskie. 8 lipca 1980 r. rozpoczął się w WSK strajk zapoczątkowujący „Lubelski lipiec”, a następnie „Sierpień‘80” i powstanie NSZZ „Solidarność”. W pierwszych dniach stanu wojennego komitet strajkowy przejął kontrolę nad WSK, z zamiarem jak najdłuższego utrzymania strajku. Strajk zakończył się 16 grudnia 1981 r. po pacyfikacji zakładu przez milicję i wojsko. Bierny i czynny opór mieszkańców nie ustawał przez lata (słynne na całą Polskę „Świdnickie spacery” – masowe wychodzenie na ulice w porze emisji dziennika telewizyjnego, Radio Solidarność Świdnik, pismo „Grot”). Po wielu dekadach starań, dzięki determinacji mieszkańców i duszpasterzy, uzyskano w 1975 r. zezwolenie na budowę pierwszego kościoła. Obecnie istnieją 4 parafie: NMP Matki Kościoła, Chrystusa Odkupiciela, św. Józefa i św. Kingi. Najstarszym obiektem użyteczności publicznej jest dworzec kolejowy z czasów carskich, zbudowany pomiędzy 1905 a 1914 r.

KRÓTKO O ŚWIDNIKU

Powierzchnia gminy Świdnik: 20.35 km2 (2035 ha)

Liczba ludności: 

 • ogółem: 39712
 • kobiety: 20868
 • mężczyźni: 18844
 • urodziło się: 395 dzieci
 • zmarło: 354 osób
 • zawartych związków małżeńskich: 396

Liczba dzieci i młodzieży uczących się w:

 • przedszkolach publicznych - 1022 
 • w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 284
 • przedszkolach niepublicznych - 192
 • szkołach podstawowych - 2210
 • gimnazjach - 1092
 • I Liceum Ogólnokształcące – 281
 • II Liceum Ogólnokształcące – 343
 • Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 408  (z czego w gimnazjum - 38)
 • Zespół Szkół nr 1 - 428 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:

 • szkoła podstawowa - 25 
 • gimnazjum - 33 
 • ponadgimnazjalna szkoła zawodowa dla młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (szkoła przysposabiająca do pracy) - 23 
 • Prywatna Policealna Szkoła Farmaceutyczna - 24 
 • Prywatne LO dla Dorosłych - 111
 • Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych - – usuwamy, bo szkoła zlikwidowana) 
 • Liczba mieszkań komunalnych: lokale komunalne 820 (w tym 159 socjalnych)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku: 8431
 • SM „Słoneczne”: 114 (9 domów i 105 mieszkań)
 • Osiedle Polesie: 550

Zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: 

 • ogółem: 3039
 • przemysłowe: 264
 • usługowe: 590
 • budowlane: 310
 • transportowe: 197
 • handel: 770
 • gastronomia: 138
 • medyczne: 240
 • hotelarsko-turystyczne: 13
 • doradczo-consultingowe: 440
 • inne: 77 
 • liczba łóżek w szpitalu: 247 
 • lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ: 117
 • dentystów: -
 • weterynarzy: - 
 • aptek: 17
 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o