Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Lublin

lublin

Lublin, liczący blisko 350 tys. mieszkańców, należy do grona dziesięciu największych miast Polski. Jest stolicą województwa lubelskiego. Leży na pograniczu Wyżyny Lubelskiej, Polesia i Podlasia, niedaleko wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jego bogata, prawie 700-letnia historia, obfituje w ważne wydarzenia rodzące się na styku kultury polskiej i wschodnich kresów Rzeczypospolitej.

Lublin jest jednym z najbardziej bogatych w zieleń polskich miast, gminą przyjazną środowisku. Relaks umożliwiają parki i skwery zlokalizowane zarówno w centrum, jak i w osiedlach mieszkaniowych. Miasto posiada rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych. Zalew, z nowoczesnym ośrodkiem rekreacyjnym, klubami kajakowymi i żeglarskimi jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku. Lublin to również najważniejszy ośrodek życia kulturalnego we wschodniej Polsce, stolica międzynarodowych festiwali filmowych, teatralnych i muzycznych. 

O konkurencyjności Lublina stanowią zasoby ludzkie, w tym przede wszystkim silna społeczność studencka. Znaczącym atutem jest struktura demograficzna mieszkańców – blisko 65% lublinian jest w wieku produkcyjnym, a ponad 1/3 ma wykształcenie wyższe. W Lublinie działa pięć wyższych uczelni państwowych oraz kilka niepublicznych szkół wyższych, kształcących rocznie ponad 75 tys. studentów z Polski i świata (ponad 3 tys. cudzoziemców). Każdego roku lubelskie uczelnie opuszcza ponad 23 tys. absolwentów, w pełni przygotowanych do wymagań rynku pracy.

Wizerunek miasta kształtują założenia Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 – cztery Obszary Rozwojowe: Otwartość, Przyjazność, Przedsiębiorczość, Akademickość. Istotnym kierunkiem rozwoju lubelskiej gospodarki są specjalistyczne centra usług wspólnych. Jako miasto nauki i wiedzy, Lublin dysponuje potencjałem do lokowania takich centrów o charakterze finansowo-księgowym, medycznym i prawnym. Posiada również tradycje przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Priorytetem dla Lublina są również branża informatyczna oraz biotechnologia, ochrona zdrowia i farmacja. Znaczący jest także: przemysł rolno-spożywczy oraz biotechnologia.

Lublin jest miastem otwartym dla krajowych i zagranicznych inwestorów. Od 2007 roku działa Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Podstrefy Lublin nabywają prawo do korzystania z pomocy publicznej, stanowiącej pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT/CIT), udzielonej z tytułu: poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Jednym z priorytetów miasta na najbliższe lata jest sukcesywny rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Od grudnia 2012 r. funkcjonuje lotnisko Lublin.  Intensywne prace trwają również przy budowie obwodnicy i jej dróg dojazdowych oraz kolejnych odcinków drogi ekspresowej S17, a wkrótce rozpoczną się przygotowania do modernizacji linii kolejowej Lublin-Warszawa

W Lublinie mamy dobrze wykształconych i gotowych do podjęcia pracy specjalistów. Profesjonalna obsługa administracyjna ułatwia rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działa tu wiele instytucji, które wspomagają rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Zrzeszają one firmy na zasadzie dobrowolności, reprezentują ich interesy, oferują usługi doradcze, promocyjne, kojarzą oferty współpracy gospodarczej, organizują seminaria, szkolenia i misje gospodarcze.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o