Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Opole Lubelskie

herb-opole-lubelskie  opolelubelskie

Opole Lubelskie to miasto powiatowe, położone w zachodniej części województwa lubelskiego, 50 km na zachód od Lublina i 30 km na południe od Puław, przy drogach wojewódzkich nr 747 i 824.

Miasto jest ośrodkiem produkcji spożywczej, w tym wyspecjalizowanych upraw ogrodniczych, zwłaszcza owoców miękkich. Istotny lokalny ośrodek edukacyjny i handlowy o dużym potencjale turystycznym.

Głównymi gałęziami gospodarki okolic Opola Lubelskiego są wyspecjalizowana uprawa i przetwórstwo owoców. W mieście działają cenione przedsiębiorstwa branży spożywczej, m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, wytwórnia cukierków Geomax czy chłodnia Appol. Na terenie gminy Opole Lubelskie oprócz od lat prowadzonych upraw malin i innych owoców miękkich oraz sadownictwa pojawiają się winnice, których produkty spotykają się z uznaniem na konwentach winiarskich.

Okolice Opola Lubelskiego to wspaniałe tereny na wypoczynek. Czysta przyroda, lasy, woda, sieć dobrze utrzymanych tras rowerowych i dydaktycznych, rzadkie gatunki roślin i zwierząt oraz piękne zabytki zatopione w krajobrazie – to oferta turystyczna Opola Lubelskiego.

Tym, co z pewnością wyróżnia Opole Lubelskie na tle wielu podobnych miasteczek w całej Polsce, jest bogata historia sięgająca XV wieku oraz tradycje rzemieślnicze i kupieckie wynikające z przywileju nadanego przez władcę dotyczącego, odbywania targów i jarmarków w mieście. Tak jak przed laty, tak i dziś Opole Lubelskie jest znakomitym miejscem dla inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.

Opole Lubelskie było przez wieki nie tylko ośrodkiem rzemiosła i handlu, ale również wysokiej kultury. Słupeccy, a po nich Tarłowie i Lubomirscy, w okazałym opolskim pałacu stworzyli wspaniałą galerię malarstwa i rozszerzali wielką bibliotekę – pałac opolski był w XVIII wieku jednym z dwóch, obok Puław, najważniejszych domów magnackich w Lubelskiem. Tarłowie i Lubomirscy dbali również o oświatę. W 1761 roku, sprowadzony tu przez Jana Tarło zakon pijarów, otworzył pierwszą w Rzeczpospolitej szkołę rzemieślniczą, opartą na nowoczesnych zasadach nauczania. Wspaniałym świadectwem historii miasta jest jeden z najstarszych zabytków Opola – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, zbudowany w latach 1736-1743 w stylu lubelskiej architektury cechowej, na pograniczu późnego manieryzmu i wczesnego baroku.

Atrakcyjne uwarunkowania przyrodnicze i geograficzne, położenie nieopodal Kazimierz Dolnego i Nałęczowa, czynią okolice Opola Lubelskiego niezwykle atrakcyjnymi pod względem turystyki. Okolica w wielu miejscach wręcz dziewicza, może stanowić nie lada wyzwanie dla tych, którzy cenią sobie przyrodę, piękne krajobrazy i spokój. Niezwykłymi wręcz widokami urzeka Kotlina Chodelska, na terenie której w 1990 r. utworzono Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni ponad 21 tys. ha. Rozległe łąki i torfowiska z taflami stawów rybnych to prawdziwy raj dla ptactwa. Na leśnych polanach łatwo spotkać można pasące się sarny, a wśród pól bażanty i kuropatwy.

 

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o