Gminy

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VI edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex

 

Wyróżnieni
 

Gmina INNOWACYJNA

Miasto Dęblin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Innowacyjna w zakresie stymulowania wielosektorowej współpracy

Gmina PRZYJAZNA INWESTOROM

Gmina Wólka - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Gmina Ryki - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

 

Miasto Kraśnik - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Powiat Krasnostawski – WYRÓŻNIENIE w kategorii Powiat Proinwestycyjny

 

Gmina PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Gmina Ludwin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Mieszkańcom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

Gmina PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Gmina Susiec - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Środowisku i promująca potencjał turystyczny regionu

 

Gmina Miejska Krasnysataw

krasnystaw

Miasto Krasnystaw

Krasnystaw to miasto powiatowe w województwie lubelskim, położone jest nad rzeką Wieprz, na terenie Działów Grabowieckich  i Wyniosłości Giełczewskiej. Miasto znajduję się w zasięgu Ekologicznego Systemu  Obszarów Chronionych, a granice administracyjne obejmują fragment Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego z dolinami rzek Wieprz i Żółkiewka, Lasem Borek i terenami przyległymi. Krasnystaw znajduje się w odległości 55 km od Lublina, 30 km od Zamościa i  Chełma. Leży przy drodze krajowej nr 17 Warszawa – Lublin – Hrebenne. Miasto oddalone jest o 58 km od Portu Lotniczego Lublin.

Miasto zajmuje powierzchnię ponad 4 tys. ha, mieszka w nim blisko 20 tys. osób. Krasnystaw rozwija się prężnie głównie w oparciu o środki unijne. Miasto od lat plasuje się na czołowych lokatach w rankingach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Dzięki funduszom z UE Krasnystaw ma nowoczesny stadion, piękną starówkę, dostęp do nowoczesnych technologii, odnowione placówki oświatowe z dobrym zapleczem oraz uporządkowaną gospodarką wodno-ściekową. Miasto posiada jedną z najlepszych w kraju baz sportowych oraz oświatowych wśród polskich miast powiatowych. Krasnystaw współpracuje z czterema miastami partnerskimi: Zatec (Czechy) w dziedzinie oświaty, kultury i turystyki, Alvesta (Szwecja) w zakresie kultury, opieki społecznej i gospodarki komunalnej, Turijsk (Ukraina) w celu wymiany transgranicznej, wystaw seminariów i imprez sportowo-rekreacyjnych, Püspőkladany (Węgry) – wspólnie wspierając przedsiębiorczość i kontakty między  instytucjami i organizacjami artystycznymi.

Krasnystaw rozwija się dynamicznie dzięki dużym firmom, które w samym mieście i okolicach zbudowały swoje zakłady. Położenie w regionie rolniczym sprawia, że przeważa tu przemysł rolno-spożywczy. Największe firmy spożywcze to: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, FTK Sp. z o.o., Cukrownia „Krasnystaw”, elewator zbożowy Elewarr. Funkcjonują tu także: producent ceramiki łazienkowej Cersanit, firma odzieżowa Cora-Tex, producent opakowań tekturowych Kartonex
i przedsiębiorstwo wdrażania nowych technologii Energoremont. W mieście działa także dwóch znaczących producentów z branży metalowej – fimy Wemax i Mazurek Metal. Miasto posiada stałe, stabilne nie zmienione od 2010 roku stawki podatków.

Co roku krasnostawski samorząd wspiera działalność organizacji pozarządowych z terenu miasta. W Krasnymstawie została powołana do życia Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Za swoje osiągnięcia Miasto wyróżnione między innymi takimi tytułami jak np. Mecenas Polskiej Ekologii, Sportowa Gmina, czy też Samorządowy Lider Edukacji. Największą atrakcją turystyczną Krasnegostawu, która w najbardziej znaczącym stopniu wpływa na promocję miasta oraz działających tutaj firm, jak również stymuluje handel i usługi jest Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”. W minionym roku Chmielaki otrzymały tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego Polski, co potwierdzone zostało certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. W tym roku odbędzie się 44 edycja imprezy.

 

 
Patronaty Honorowe
 
wojsz  Patronat Prezydenta Lublin
 
logosz  UStat gray ZGL  

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o