Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Nałęczów

Nałęczów miasto zdrowia, sportu i urody

Nałęczów znajduje się w centralnej części województwa lubelskiego, w obszarze otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Unikatowymi walorami miasta są jego warunki klimatyczno – krajobrazowe kształtujące status Nałęczowa jako wyjątkowej miejscowości uzdrowiskowej o bogatej historii i dużym wkładzie w rozwój polskiej kultury.

Nałęczów to jedno z piękniejszych i najbardziej znanych polskich uzdrowisk. Położony jest na Wyżynie Lubelskiej, 212 m n.p.m. w znanych z wyjątkowego mikroklimatu dolinach rzek: Bystrej i jej dopływu - Bochotniczanki przepływającej przez centrum miasta i zabytkowy „Park Zdrojowy”. Bogata roślinność lessowych wąwozów i okolicznych lasów, duża wilgotność aromatycznego powietrza i wyjątkowo duże jak na polskie warunki klimatyczne nasłonecznienie terenu powodują samoczynne obniżenie ciśnienia krwi i uspokojenie organizmu u osób podatnych na schorzenia układu krążenia i nadciśnienie. Szczególnie łagodny klimat i możliwość czerpania sił z kontaktu z bujną przyrodą oraz wykorzystywanych do celów leczniczych i profilaktycznych delikatnych wód pochodzących ze źródeł mineralnych mają duże znaczenie dla przebywających tutaj kuracjuszy.

Nałęczów jest znanym i cenionym ośrodkiem uzdrowiskowym. Utrzymanie uzdrowiskowego charakteru miasta, rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług to priorytety Nałęczowa.

Uzdrowisko Nałęczów zlokalizowane jest w bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym regionie województwa lubelskiego. Wraz z pobliskim Kazimierzem Dolnym oraz Puławami tworzy atrakcyjny obszar turystyczny określany mianem „Trójmiasta Południa”. Znaczna jego część pokrywa się z terenami Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

sanatorium
Sanatorium „Książę Józef”.

Sezon turystyczny w Nałęczowie trwa przez cały rok. W okresie wiosenno-letnim oraz wczesną jesienią turystów przyciągają uroki malowniczych zakątków miasta udekorowanych zabytkową architekturą drewnianych willi i pensjonatów w stylach: szwajcarskim i tatrzańskim oraz piękne krajobrazy okolicznych wzgórz, wąwozów i łąk. Szlachetne uzupełnienie stanowią zagubione wśród zieleni ogrodów zabytkowe i współczesne wille murowane. Mogą być one podziwiane z atrakcyjnych tras spacerowych i szlaków rowerowych. Szczególnego uroku nabierają widziane z bryczki konnej lub balonu. W zimie dodatkowe atrakcje stanowi możliwość uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego na stokach w pobliskim Rąblowie. Dla narciarzy udostępniony jest wyciąg narciarski. Wiele rozrywki i zabawy dostarczają organizowane sanny i kuligi.

park zdrojowy
„Nałęczowski Park Zdrojowy” w zimowej scenerii.

Popularną formą aktywnego wypoczynku w Nałęczowie jest tzw. „turystyka uzdrowiskowa”. Do licznych obiektów leczniczych, sanatoryjnych, hoteli i pensjonatów przyjeżdżają turyści spragnieni relaksu, regeneracji sił i rozrywki. W czasie pobytu korzystają z bogatej oferty medycznej, kulturalnej i sportowej, zabiegów leczniczych w sanatoriach i obiektach odnowy biologicznej, mają również do dyspozycji liczne SPA i basen w stylu aqua–park.

Przyjemność rodzinnego spędzania czasu umożliwiają liczne ciche zakątki, plenerowe place zabaw dla dzieci a dla smakoszy kameralne restauracje których można się zachwycić bogactwem smaków serwowanych potraw.

Nałęczów z uwagi na cenne obiekty historyczne stanowi zabytkowy zespół krajobrazowo – architektoniczny wpisany do rejestru zabytków.

stare lazienki
„Stare Łazienki”, zabytkowy obiekt uzdrowiskowy z XIX w.

Z wagi na swój wyjątkowy charakter i funkcję (uzdrowisko o charakterze kardiologicznym), stanowi ważny ośrodek leczniczy oraz rekreacyjno – turystyczny w regionie lubelskim.

Obecnie funkcjonuje w Nałęczowie pięć zakładów uzdrowiskowych, w których w czasie jednego turnusu przebywać może łącznie 1500 kuracjuszy, z czego ponad 160 osób w Kardiologicznym Szpitalu Uzdrowiskowym, przed lub po przebytej operacji. Placówki te oferują specjalistyczne lecznictwo kardiologiczne, o najwyższym krajowym standardzie, przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod techniki diagnostycznej i leczenia. Na kurację do zakładów uzdrowiskowych przyjeżdżają pacjenci z całej Polski oraz zza granicy (m.in. Francji, Niemiec, Ukrainy i USA).

Na terenie Nałęczowa powstało kilka znanych, renomowanych ośrodków klinicznych, w których przeprowadzane są zabiegi operacyjne w specjalnościach innych niż kardiologia. Jako dziedziny wiodące traktowane są okulistyka, chirurgia i ortopedia.

Marka Nałęczowa - wyjątkowego uzdrowiska nizinnego o niespotykanych w innych miejscach walorach leczniczych, położonego w atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo miejscu przyciąga inwestorów z sektora medycznego, tworzących nowe ośrodki lecznicze o profilu innym niż kardiologiczny. Pacjentami tych placówek są osoby z całej Polski i krajów sąsiednich. Rocznie w nałęczowskich klinikach przeprowadzanych jest ponad 2500 operacji. Tak pokaźna ich liczba świadczy o zakresie możliwości leczniczych i dużym potencjale funkcjonującej w Nałęczowie bazy medycznej. Zainteresowanie kolejnych inwestorów tworzeniem nowych klinik zapowiada rozwój tego sektora usług w następnych latach.

Charakterystycznym elementem krajobrazu okolic Nałęczowa są liczne, wzgórza oraz głębokie i malownicze, wąwozy lessowe. Stanowią one efekt wielowiekowej erozji terenów lessowych. W znacznym stopniu są one w naturalny sposób zadrzewione. Wąwozy te stanowią jedną z atrakcji turystycznych Nałęczowa i sąsiednich gmin. Dzięki zwróceniu uwagi na duże zainteresowanie gości walorami przyrodniczymi tych terenów powstała i jest szeroko promowana „Kraina Lessowych Wąwozów” jako miejsce godne uwagi i warte odwiedzeni w trakcie wycieczkowych wojaży.

Cenne wartości przyrodnicze terenu spowodowały objęcie prawie całego obszaru gminy tzw. otuliną (strefą ochronną) powstałego w roku 1979 Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Występuje tutaj wiele obiektów o statusie pomników przyrody.

Warunki geograficzne, zwłaszcza rzeźba terenu, są ważnym atutem kształtu przestrzennego obszarów Nałęczowa.

Szczególnym jednak zasobem naturalnym Nałęczowa, rozstrzygającym o jego charakterze zarówno społeczno-ekonomicznym, jak i kulturowym, są walory klimatyczne tego miejsca, korzystnie oddziaływujące na leczenie chorób serca. Mikroklimat, w połączeniu z walorami krajobrazowymi, a także źródła wód mineralnych sprawiają, że Nałęczów jest jednym z najbardziej znanych i cenionych uzdrowisk w Polsce.

Miasto Nałęczów jest silnym, centralnym ośrodkiem usługowym, o ponadlokalnym zasięgu. Działa tutaj duży zespół placówek lecznictwa, z których korzystają nie tylko kuracjusze, ale w znacznym stopniu również mieszkańcy miasta i gminy.

Działalność kulturalną w gminie Nałęczów organizują Nałęczowski Ośrodek Kultury i Miejsko Gminna Biblioteka im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie. Nałęczowski Ośrodek Kultury daje przestrzeń do pracy twórczej wielu zespołom, grupom artystycznym i artystom indywidualnym. Prowadzi pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zajęcia prowadzone są w postaci kół zainteresowań, warsztatów artystycznych i regionalnych. Wśród nich należy wymienić: zespoły tańca nowoczesnego (8 grup wiekowych), koło plastyczne, koło szachowe, koło fotograficzne, klub haftu „Ziemianka”.

festiwal rodzinny
Cykliczny Festyn Rodzinny „Majówka z Panem Prusem”

Na terenie gościnnego Nałęczowa odbywa się szereg interesujących imprez kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do najważniejszych należy zaliczyć Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego, Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne i Festiwal Fortepianowy, Letnią Szkołę Mistrzów. Najwięcej imprez kulturalnych organizowanych i prowadzonych przez NOK odbywa się w ramach Nałęczowskiej Wiosny Kulturalnej trwającej od maja do końca czerwca. Jest to cykl imprez kulturalnych adresowanych do mieszkańców oraz kuracjuszy i turystów przebywających w Nałęczowie. Wśród tych imprez należy wymienić takie jak: Majówka z Panem Prusem, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Nałęczowskie Divertimento, Lato z Filharmonią, turnieje recytatorskie, koncerty gwiazd muzyki popularnej scen polskich, wystawy prac malarskich, wystawy rzeźb itp.

festiwal tanca
Międzynarodowy Festiwal Tańca.

Od 2003 r. w Nałęczowie odbywa się cyklicznie Konkurs Młodych Talentów oraz Międzynarodowy Festiwal Nałęczowskie „Belcanto” popularyzujący muzykę i twórczość operetkową.

festiwal wokalny
Międzynarodowy Festiwal Wokalny Nałęczowskie Belcanto.

W Nałęczowie funkcjonują 2 placówki muzealne. Są to: Muzeum Bolesława Prusa, jedyne w Polsce muzeum tego pisarza oraz Muzeum Stefana Żeromskiego. Oba muzea utrzymywane są przez samorząd województwa. Upamiętniają one związki obu wielkich polskich pisarzy z Nałęczowem promując jednocześnie Nałęczów w regionie i kraju. Zbiory muzealne stanowią atrakcję kulturalną dla osób odwiedzających Nałęczów.

Miasto Nałęczów w części historycznej tworzy unikatowy zespół architektoniczno – krajobrazowy wpisany do rejestru zabytków.

Do rejestru zabytków lub ewidencji dóbr kultury wpisane są 84 obiekty. Wśród nich do najważniejszych należą:

  • zespół pałacowo-zdrojowy w Nałęczowie (Pałac Małachowskich, Domek Grecki, stary pałac zwany Zamkiem, główna brama wjazdowa, Domek Gotycki, Stare Łazienki, Domek Biskupi i Park Zdrojowy)
  • zespół kościoła parafialnego (kościół pw. św. Jana Chrzciciela, ogrodzenie kościoła, cmentarz parafialny);
  • kaplica pw. św. Karola Boromeusza;
  • budynek Ochronki im. A. Żeromskiego;
  • zespół zabytkowy: „Chata Żeromskiego”, Mauzoleum Adama Żeromskiego, ogród;
  • zespól pałacowo – parkowy w Bronicach;
  • zespól pałacowo – parkowy w Czesławicach
  • zespól dworsko - parkowy w Drzewcach.

Centrum Nałęczowa obejmuje historyczne trakty, wzdłuż których znajdują się zabytkowe wille i pensjonaty z XIX i początku XX w. wybudowane w stylu szwajcarskim, włoskim i zakopiańskim. Trakty te stanowią dla turystów ciekawy szlak dydaktyczny prezentujący poszczególne obiekty i związane z nimi losy znanych pisarzy, poetów, polityków i działaczy społecznych.

Nałęczów z racji tego, że jest w regionie atrakcyjną miejscowością uzdrowiskową i turystyczną, stanowi również ciekawe miejsce spotkań i wypoczynku dla gości zagranicznych. W ciągu ostatnich kilku lat notuje się coraz większe zainteresowanie Nałęczowem wśród kuracjuszy i turystów zagranicznych, zarówno z zachodu jak i wschodu Europy.

Promowanie aktywnego spędzania czasu w Nałęczowie połączone jest z organizacją dużej ilości atrakcyjnych imprez sportowych z udziałem zawodników profesjonalistów i amatorów. Spektakularnymi wydarzeniami ostatnich lat były organizowane starty do V etapu wyścigów kolarskich Tour de Pologne, kolejne edycje maratonów kolarskich Skandia oraz wyścigów w kolarstwie górskim MTB. Od 2013 r. organizowane są znane w Polsce maratony kolarskie Mazowia MTB. Wyjątkowo atrakcyjną imprezą wpisaną na trwale w klimat kurortu są Międzynarodowe Mistrzostwa Balonowe o Puchar SPA Nałęczów. Biorą w nich udział zawodnicy z wielu krajów Świata, często bardzo egzotycznych jak chociażby Emiraty Arabskie.

 

balon
Każdy dzień w Nałęczowie utkwi w pamięci na zawsze.

Zapraszamy do Nałęczowa po zdrowie i rozrywkę.

 

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o