Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Kraśnik

krasnik

Kraśnik położony jest w granicach powiatu kraśnickiego leżącego w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Pod względem fizjograficznym miasto Kraśnik leży w obrębie Wzniesień Urzędowskich należących do makroregionu Wyżyny Lubelskiej. Tuż pod Kraśnikiem ma początek Roztocze Zachodnie. Teren miasta otoczony jest gminami wiejskimi: Dzierzkowice, Urzędów oraz Kraśnik.

Kraśnik zajmuje powierzchnię ok. 26,1 km2  i liczy niespełna 36 tys. mieszkańców.

Miasto zawsze było ważnym węzłem komunikacyjnym Polski. Kiedyś leżało na skrzyżowaniu szlaków łączących Kraków z Wilnem oraz Śląsk i Góry Świętokrzyskie z Kijowem i Włodzimierzem. Obecnie jest to kluczowy węzeł komunikacyjny południowo-wschodniej części kraju. Krzyżują się tutaj dwie drogi krajowe: Nr 19 łącząca Kuźnicę Białostocką z Lublinem i Rzeszowem ( niebawem S19 ) i Nr 74 pomiędzy Sulejowem-Kielcami-Zamościem a Zosinem nieopodal przejścia granicznego z Ukrainą. Bardzo istotnym elementem infrastruktury drogowej jest droga wojewódzka Nr 833, która łączy miasto z nowopowstającym mostem na Wiśle w miejscowości Kamień. Przez Kraśnik przebiega również linia kolejowa Lublin – Rzeszów. Transgraniczne położenie stwarza doskonałe warunki dla przedsięwzięć ukierunkowanych na wschodnie rynki Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Kraśnik to od lat  centrum produkcji  łożysk w Polsce. W roku 1948 na bazie przedwojennego zakładu zbrojeniowego powstała fabryka, która do dziś wytwarza i eksportuje łożyska i kulki dla największych koncernów przemysłowych w branżach: motoryzacyjnej, energetycznej, hutnictwa, górnictwa, rolniczej, przemysłu stoczniowego i zbrojeniowego oraz silników elektrycznych.

Dogodne warunki klimatyczno-glebowe w okolicach Kraśnika sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Ta wysoko rozwinięta i wyspecjalizowana gałąź gospodarki kraju w tym regionie cechuje się intensywną
i ekologiczną produkcją. Region cechują również korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju agroturystyki oraz przemysłu w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W strategii gospodarczej miasta ogromny nacisk kładzie się na właściwe wykorzystanie kapitału ludzkiego. Miasto Kraśnik leży nieopodal  Lublina – największego ośrodka akademickiego wschodniej
i południowo-wschodniej Polski. Bliskość lubelskich uczelni, a także odradzające się szkolnictwo zawodowe to niezwykle silne atuty dla przyszłych inwestorów – to ponad 20 tysięcy absolwentów rocznie gotowych zasilić lokalne rynki pracy. Ośrodki naukowo-badawcze działające na terenie województwa lubelskiego wraz z wykształconą kadrą stanowią kluczowe zaplecze dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Polityka władz samorządowych ukierunkowana jest na wprowadzaniu szeregu udogodnień  dla potencjalnych inwestorów. To między innymi przygotowanie bogatej oferta terenów inwestycyjnych,

powołanie Centrum Obsługi Biznesu, którego naczelna funkcja to  pomoc administracyjno-prawna  dla szybkiego i sprawnego załatwienia niezbędnych formalności związanych z procesem inwestycyjnym czy troska  o to, aby koszty prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta były możliwie niskie.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o