Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Wola Uhruska

uhruska

OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE WOLA UHRUSKA

Gmina Wola Uhruska jest gminą przygraniczną położoną nad Bugiem (powiat włodawskim, województwo lubelskie) na styku dróg wojewódzkich 816 (Zosin - Terespol) oraz 819 (Parczew - Wola Uhruska).  Od ważnych ośrodków gospodarczych dzielą ją następujące odległości:

 • 270 od Warszawy,
 • 100 km od Lublina,
 • 32 km od Chełma,
 • 32 km od Włodawy,
 • 25 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku,
 • 75 km od przejscia granicznego z Białorusią w Sławatyczach.

W perspektywie planowane jest utworzenie nowych przejść granicznych: kolejowego z Białorusią Włodawa-Tomaszówka (w oparciu o przebiegającą przez gminę linią kolejową Chełm-Włodawa) i drogowego (na terenie gminy) z Ukrainą Zbereże – Adamczuki.

Gminę obejmującą obszar 151 km2 zamieszkuje 4046 osób z czego ok. 2500 mieszka w skupisku Wola Uhruska, Bytyń i Nadbużanka. Ok. 60 % mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. Na terenie gminy znajdują się cztery szkolne placówki oświatowe, z których jedna mieści się w nowoczesnym wielofunkcyjnym obiekcie pełniącym również funkcje turystyczno-szkoleniową (schronisko, aula, stołówka, rehabilitacja osób niepełnosprawnych). W gminie istnieją dwie placówki Straży Granicznej – w Woli Uhruskiej i Zbereżu. Dzięki nadgranicznemu położeniu gmina posiada kontakty partnerskie z ukraińskimi władzami Lubomla i Szacka, które zaowocowały zapisanym w strategii województwa planem utworzenia na terenie gminy przejścia granicznego z Ukrainą Zbereże - Adamczuki. 

Wola Uhruska posiadając bardzo dobrą infrastrukturę techniczną stanowi centrum gospodarczo-usługowo-administracyjne. Tutaj mają siedziby główne podmioty gospodarcze, których jest ok. 100. Są to podmioty usługowe, handlowe i produkcyjne związane głównie z budownictwem. Do rozwoju Woli Uhruskiej przyczyniła się działająca do połowy lat 90 ubiegłego wieku huta szkła, w miejscu której obecnie znajdują się nowoczesne hale magazynowo-prudukcyjne czekające na zagospodarowanie. W sąsiednim Ukrusku, wsi z ponad 800-letnią historią działa Gospodarstwo Doświadczalne będące własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzące gospodarkę rolniczą i zwierzęcą (ok. 550 ha użytków rolnych) zainteresowane współpracą z innymi przedsiębiorcami w zakresie produkcji energii odnawialnej, suszarnictwa i turystyki.

Ponadto dzięki infrastrukturze turystycznej (kąpielisko, schronisko młodzieżowe, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, zajazd, ośrodek  rekreacyjno-szkoleniowo-wypoczynkowy, kwatery agroturystyczne a przede wszystkim duże walory środowiska) gmina jest atrakcyjna turystycznie.

Władze gminy wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców stwarzają dogodne warunki do inwestowania oferując niezagospodarowane obiekty i tereny pod inwestycje tworzące nowe miejsca pracy.

Inwestycje proponowane na terenach gminy:

 • zagospodarowanie hal produkcyjno-magazynowych o pow. ok. 1300 m2 z możliwością wykorzystania energii elektrycznej z nowo powstającej farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW (np. do zasilania chłodni lub przechowalni płodów rolnych);
 • budowa domu pomocy społecznej dla ok. 100 osób;
 • budowa pensjonatu turystycznego i wyciągu narciarskiego;
 • budowa zbiornika wodnego w Piaskach wraz z infrastrukturą turystyczną;
 • budowa farm fotowoltaicznych o moc ok. 1 MW (bardzo dobre nasłonecznienie);
 • uruchomienie zakładu obróbki drewna oraz produkcji brykietu.

Samorząd deklaruje wszelką pomoc i współpracę przy uruchamianiu nowych inwestycji, a dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy przewiduje ulgi w podatku od nieruchomości.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o