Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
GMINA WIEJSKA WIERZBICA

Wierzbica

GMINA WIEJSKA WIERZBICA
 

 

 

 

 

 

 

Położenie: Gmina Wierzbica położona jest w północno-zachodniej części powiatu chełmskiego, na obszarze dwóch krain geograficznych. Ponad 60 % jej obszaru, o falistej i pagórkowatej rzeźbie krajobrazu, położone jest na terenie Pagórów Chełmskich - najdalej na wschód wysuniętej części Wyżyny Lubelskiej. Północna, nizinna część Gminy Wierzbica, wchodzi w skład Polesia Lubelskiego pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie oraz Obniżenie Dorohuckie.

Aktualne Inwestycje:

 1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Wierzbica.
 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Wólka Tarnowska.
 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Wierzbica-Osiedle poprzez przebudowę chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego.
 4. Budowa wiejskiego domu kultury z zapleczem rekreacyjnym dla sołectw Chylin i Chylin Wielki.
 5. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.
 6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wierzbica.
 7. Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy Wierzbica.
 8. Budowa Wiejskiego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego Sołectwa Olchowiec.
 9. Budowa integracyjnego centrum kulturalno - rekreacyjnego dla miejscowości Wierzbica - Osiedle.
 10. Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w m. Święcica
 11. Budowa sieci wodociągowej w m. Pniówno, Kamienna Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki.
 12. Budowa 65 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków,
 13. Budowa systemu poboru i dystrybucji wody,

Turystyka: Najbardziej wartościowe przyrodniczo i atrakcyjne dla turystów są północno-wschodnie obszary gminy, wchodzące w skład otuliny Poleskiego Parku Narodowego.

 

 • Wybrane informacje:
 • Liczba ludności: 5400
 • Strona gminy: www.ugwierzbica.pl;
 • Wielkość środków unijnych pozyskanych na 1 mieszkańca w 2012 r.: 103,12 zł.
 • Certyfikat jakości.
 • Dokumenty Strategiczne w zakresie realizacji inwestycji i inne: Strategia rozwoju lokalnego Gminy Wierzbica Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych, Plan Odnowy Miejscowości.
 • Produkty markowe:
 1. Regionalny Plener Malarsko-Rzeźbiarski,
 2. Wojewódzki zawody w zapasach kobiet,
 3. Dzień Seniora
 4. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Stop Nałogom”
 5. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej uczniów Gimnazjum
 6. oraz: dożynki, zaowdy strażacki, dzień dziecka, Jubileusz 50-lecia „Złote Gody”
 • Liczne nagrody tj:
 1. Przedsaiebiorczość Społeczna – w nowej odsłownie” w ramach FIO 2011
 2. Sportowa Gmina 2011
 3. ekoAGRO Samorząd 2011
 4. ekoAGRO Samorząd 2012
 5. Certyfikat „Promotorzy Przedsiębiorczości 20-12”
 6. Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych
 7. EURO_ Gmina
 8. Modernizacja Roku 2011 ,
 9. Rewitalizacja centrum w m. Wierzbica Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”
 
Patronaty Honorowe
 
luw  logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI 
 
hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 


EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o