Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
GMINA RYKI

herb ryki

GMINA RYKI
 
 

 

 

 

 

 

 

Ryki położone są na pograniczu trzech regionów: Lubelszczyzny, Podlasia i Mazowsza w zasięgu Wysoczyzny Żelechowskiej, w części Pradoliny Wieprza i doliny Wieprza, Zalesianki i Irenki. Położenie przy szlaku drogowym Warszawa - Lublin (100 km od Warszawy), kolejowym Dęblin - Łuków oraz w pobliżu lotniska w Dęblinie wykreowało Ryki na silny ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym. Gmina Ryki liczy 21 231 mieszkańców, a jej powierzchnia obejmuje 161,9 km2. Kompleksy leśne, nieskażone środowisko naturalne, oraz malownicze usytuowanie w rejonie pięciu stawów czynią rycki region szczególnie atrakcyjnym pod względem turystycznym. Działalność produkcyjna skupiona jest przede wszystkim w mieście Ryki i reprezentowana przez branże: przetwórstwo owocowo-warzywne, mleczarstwo, piekarnie, maszynową, urządzenia grzewczo-wentylacyjne, odzieżową - produkcja odzieży letniej, zimowej, chemiczną - wytwórnia zniczy. Spośród 1272 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych większość zajmuje się handlem i usługami, na terenie Gminy dominują drobne gospodarstwa rolne nastawione na produkcję wielotowarową. Ryki posiadają dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych. Na terenie gminy Ryki znajduje się 11 Szkół Podstawowych i 4 Gimnazja. Ponadto w Rykach funkcjonują dwa Zespoły Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcące. Oprócz wymienionych placówek oświatowych w Rykach funkcjonuje również Lubelska Szkoła Wyższa. W 2008 roku Rykach otwarty został Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy jest to placówka, która prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, mającą orzeczenie o niepełnosprawności z głębokim upośledzeniem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (mózgowe porażenie dziecięce, zespół Retta, niedosłuch, upośledzenie umysłowe) w wieku od 3 do 25 lat. Sport w gminie jest istotnym elementem życia wielu jej mieszkańców. Dostrzegając to, Samorząd gminy Ryki od wielu lat stwarza sprzyjający klimat dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kreujących zdrowy styl życia oraz promujących aktywność fizyczną i rozwój sportu. Działania te realizowane są nie tylko poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej takiej jak Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012”, który jest jednym z większych „Orlików” w województwie lubelskim, ale również poprzez wspieranie finansowe klubów i dotacje udzielane w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Jednostką organizacyjną gminy zajmującą się kulturą jest Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Rykach. W stałych, cyklicznych i doraźnych formach pracy Centrum rozwija indywidualne zainteresowania kulturalne, upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki: taniec ludowy i towarzyski, muzykę, teatr, plastykę i film, uwzględnia wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne, promuje dobrą rozrywkę. Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne: Gala Bożonarodzeniowa, Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”, Dni Ryk, Gminne Dożynki, Dożynki Działkowe, Przegląd Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego „Najlepsi z najlepszych”, Jesienny Konkurs Recytatorski – turniej powiatowy, Przedszkolny Konkurs Recytatorski, Dzień Seniora „Wdzięczność muzyką i tańcem wyrażona”, Powiatowy Przegląd Młodych Instrumentalistów, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Festyny, pikniki na terenie miasta i gminy, Muzyczne Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester w plenerze. Święto Karpia z Pradoliny Wieprza i Przegląd Zespołów Śpiewaczych to imprezy plenerowe o charakterze folklorystycznym, cyklicznie organizowane w Gminie Ryki, przypominające o historii i tradycjach ziemi ryckiej. Głównym celem jest wspieranie oraz promocja twórczości lokalnej i regionalnej a także zaprezentowanie się Kół Gospodyń Wiejskich. Bezspornym atutem Ryk są zabytki i miejsca pamięci. W centrum znajduje się pałac, zbudowany najprawdopodobniej jako rezydencja dla Stanisława Poniatowskiego w połowie XVIII w. Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela wzniesiony został w latach 1908 - 1914, to kościół neogotycki. W ołtarzu głównym znajduje się obraz namalowany w 1915 r. przez Leona Wyczółkowskiego, artystę malarza ściśle związanego z Rykami i okolicą. Dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego gminy oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić jest Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI 
 
hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 


EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o