Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
GMINA MIEJSKO-WIEJSKA TYSZOWCE

herb12

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA TYSZOWCE
 
 

 

 

 

 

 

 

Gmina Tyszowce położona jest w południowo - wschodniej części województwa lubelskiego. Powierzchnia Gminy wynosi 129,48 km2. Zamieszkuje ją 6741 osób, co daje gęstość zaludnienia 52 osoby/km2. Gmina Tyszowce podzielona jest na 20 sołectw. Na terenie gminy znajduje się 1 miasto Tyszowce (2381 mieszkańców) i 18 miejscowości wiejskich. Jest to gmina rolnicza. Posiadamy rezerwat przyrody oraz obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: „Skarpa dobużańska”, „Ostoja Pastwiska nad Huczwą”, „Zlewnia Górnej Huczwy”, „Dolina Sieniochy”.

 • Wybrane informacje:
 • Informacje o inwestycjach na stronie: www.tyszowce.pl
 • Wielkość środków pozyskanych przez gminę z funduszy unijnych w roku 2012, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 6 695,00 zł.
 • Liczba podmiotów gospodarczych jaka była wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod koniec 2011 to 499.
 • Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego na obszar związany z lokalizacją elektrycznych ferm wiatrowych.
 • Wszystkie obiekty użyteczności publicznej zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Strategia w zakresie realizacji inwestycji własnych: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Tyszowce na lata 2008-2015
 • Produkty markowe:
 1. Impreza pn. Święto kwitnącej fasoli ( impreza cykliczna),
 2. Spływy kajakowe,
 • Nagrody:
 1. Certyfikat Europejski Rejestr Renomowanych,
 2. Modernizacja Roku 2012.
 
Patronaty Honorowe
 
luw  logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI 
 
hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 


EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o