Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
GMINA MIEJSKA ZAMOŚĆ

herb

GMINA MIEJSKA ZAMOŚĆ
 
 

 

 

 

 

 

 

Zamość - miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie trzecią pozycję (65 784 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na dziesiątym miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W latach 2004 – 2012 na odnowienie zabytków oraz inwestycje w infrastrukturę i środowisko Zamość wydał blisko 500 mln PLN. Od kilku lat realizowane są również znaczące inwestycje prywatnych przedsiębiorców w takich dziedzinach jak handel i usługi hotelarskie.

Wielkość środków pozyskanych przez gminę z funduszy unijnych w roku 2012, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1.059,58 zł.

Inwestycje w Podstrefie Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz Zamojskiej Strefie Aktywności Gospodarczej to ponad 50 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w dwóch kompleksach działek (Starowiejska i Szczebrzeska). Zwolnienie podatkowe z tytułu kosztów nowej inwestycji w Podstrefie Zamość wynosi 50%dla inwestorów dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych, do tego zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz pomoc w szkoleniach dla przyszłych pracowników. Potencjał odnowionego zabytkowego zamojskiego zespołu staromiejskiego przyciągającego ponad 250 tysięcy turystów rocznie stwarza doskonałe warunki do prowadzenia biznesu, rozwoju sektora usług i innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii.

Liczba podmiotów gospodarczych jaka była wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod koniec roku 2012 to 5800.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI 
 
hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 


EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o