Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
GMINA MIEJSKA TOMASZÓW LUBELSKI

herb tomaszów lubelski

GMINA MIEJSKA TOMASZÓW LUBELSKI
 
 

 

 

 

 

 

 

Położenie: Miasto Tomaszów Lubelski położone jest na pograniczu Roztocza i Grzędy Sokalskiej, nad rzeką Sołokiją, leży przy drodze krajowej nr 17 , prowadzącej do odległego o 22 km przejścia granicznego w Hrebennem.

Kultura: Tomaszów tętni życiem kulturalnym, sportowym i akademickim. Organizowane tu imprezy kulturalne i sportowe są atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też odwiedzających Tomaszów turystów. Liczba mieszkańców wynosi 21 tys.

Podstrefa Tomaszów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN utworzona została 17 czerwca 2008 roku i obejmuje obszar 10,56 ha gruntów zabudowanych oraz typu „green field” położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski o powierzchni 1,6932 ha.

Gospodarka: Na terenie miasta działalność prowadzi ponad. 2 tys. podmiotów gospodarczych, są to najczęściej zakłady małe – jedno lub kilkuosobowe.

Organizacje: Na terenie Tomaszowa Lubelskiego prowadzą działalność Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju – Agencja Rozwoju Lokalnego, Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. Od 2001 r. działa Tomaszowskie Forum Gospodarcze. Celem tego stowarzyszenia jest przede wszystkim aktywizacja lokalnego biznesu, tworzenie warunków i mechanizmów pomocy wzajemnej służących rozwojowi firm, a także reprezentowanie interesów pracodawców.

Wybrane informacje:

  • Produkty markowe:
  1. REKONSTRUKCJA BITEM POD TOMASZOWEM „ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
  2. IMPREZA „ STACHURIA”
  3. DNI TOMASZOWA
  4. JARMARK „ORDYNACKI”.
  • Bardzo Dobrze rozwinięty transport lokalny,
  • Liczba podmiotów gospodarczych wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, pod koniec 2012- 1572,
  • Na terenie Tomaszowa działa Uniwerystet Trzeciego Wieku.
 
Patronaty Honorowe
 
luw  logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI 
 
hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 


EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o