Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
GMINA MIASTO LUBARTÓW

lubartów

GMINA MIASTO LUBARTÓW
 
 

 

 

 

 

Gminę Miasto Lubartów zamieszkuje 22 490 tyś mieszkańców. Powierzchnia gminy to 13,9 km2. Miasto Lubartów położone jest nad rzeką Wieprz, około 26 km na północ od Lublina, przy drodze krajowej nr 19, Lublin – Białystok. Charakter ekonomiczny Gminy Miasta Lubartów: wielobranżowa, bez zdecydowanej dominacji. Miasto Lubartów oferuje możliwość zakupu niezabudowanych terenów inwestycyjnych typu Greenfield, posiadających dostęp do pełnego uzbrojenia. Stanowią one trzon Lubartowskiej Stefy Gospodarczej, utworzonej w oparciu o tereny inwestycyjne przygotowane w ramach projektu " Czas na Lubartów- kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje". Tereny te położone są w dogodnej lokalizacji, w pobliżu drogi krajowej nr 19 (projektowanej drogi ekspresowej S 19) i linii kolejowej oraz należą do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Euro – Park Mielec Podstrefa Lubartów.

Miasto promuje markę - Lubartowska Strefa Gospodarcza (LSG) - jest to produkt marketingowy stworzony w celu promocji gospodarczej Lubartowa. Pojęcie Strefy obejmuje zarówno te tereny, które w przeszłości przeznaczono pod inwestycje biznesowe, jak i te nowe, które współcześnie przystosowano do wykorzystania gospodarczego.

Na przestrzeni lat większość lubartowskich przedsiębiorstw rozlokowano po zachodniej stronie miasta, w granicach określonych przebiegającą lubartowską obwodnicą (droga krajowa 19) i linią wytyczoną przez trakcję kolejową przebiegającą przez miasto. Określiło to w sposób naturalny główny zakres terytorialny LSG, chociaż działalność gospodarcza w Lubartowie nie ogranicza się tylko do tego obszaru.

Lubartów jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Decydują o tym:

  • aktualna oferta inwestycyjna w postaci zaopatrzonych w pełną i nowoczesną infrastrukturę terenów inwestycyjnych z bardzo dobrym dojazdem,
  • istniejący system preferencji dla inwestorów wynikający z przynależności głównych terenów inwestycyjnych do SSE,
  • ulgi w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji stworzone przez Samorząd,
  • niewielkie odległości od stolicy województwa Lublina (26 km) i lokalnego lotniska w Świdniku (38 km),
  • niewielkie odległości od Dorohuska leżącego na granicy z Ukrainą (110 km) oraz Terespola leżącego na granicy z Białorusią (134 km) - ułatwiające rozszerzenie działalności na rynki wschodnie,
  • chłonny rynek pracy,
  • funkcjonowanie w Lubartowie szeregu instytucji otoczenia biznesu,
  • przychylność władz miasta dla inwestorów.
 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o