Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Kraśnik

   Gmina Kraśnik swoim zasięgiem obejmuje 16 miejscowości, położonych wokół miasta Kraśnik. Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo. Tutejsze tereny stanowią zagłębie produkcyjne owoców miękkich, a więc dominują tutaj uprawy krzewów jagodowych. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku teren gminy Kraśnik zasłynął jako zagłębie cegielni produkujących doskonałej jakości cegłę.

Wysiłki samorządu kierowane są na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej związane z poprawą warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w okresie kilkunastu lat uzyskano widoczne efekty. Gmina Kraśnik stara się prowadzić proekologiczną politykę. Polega ona na zachowaniu czystości środowiska i naturalnych walorów przyrodniczych. Od miejscowości Słodków Trzeci ciągnie się szlak Roztocza, który jest krainą pod każdym względem wyjątkową. Zachwyca i fascynuje zarówno swym krajobrazem, przyrodą, jak też bogactwem różnorodności kulturowej.

   Dużo uwagi poświęca się ochronie środowiska.Podczas gali w PałacuStaszica PAN w Warszawie, Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” przyznała gminie wysokie wyróżnienie. Gmina Kraśnik otrzymała Zielony Laur 2009 za realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i rozwijanie energetyki odnawialnej.

     Na terenie gminy w kilku miejscowościach została wykonana sieć kanalizacyjna o długości około 25 km, do których zostało podłączonych prawie 500 gospodarstw domowych. Planowane są kolejne inwestycje w tym zakresie.

   Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego już w 2010 roku gmina rozpoczęła montaż kolektorów słonecznych. Gmina Kraśnik na przestrzeni pięciu lat otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację dwóch Projektów pn. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik” w ramach RPO WL . W ramach projektów wykonano 1012 instalacji solarnych na budynkach należących do mieszkańców gminy, ponadto w budynkach użyteczności publicznej wykonano 15 instalacji solarnych oraz piec na biomasę. Celem projektów było zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców. W wyniku wdrożenia projektów znacznie ograniczyło się zużycie naturalnych zasobów energetycznych, poprawiła jakość środowiska. Szacuje się, że szczędności z powodu podgrzewania wody przez kolektory wynoszą około 2 400 000 zł.


 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o