Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Świdnik

Logo swidnik

Świdnik - miasto wysokich lotów

Świdnik to 40-tysięczne miasto, które w tym roku obchodzi 61-lecie nadania praw miejskich. Fundamentem tożsamości miasta jest lotnictwo, a jego pierwsi mieszkańcy to pracownicy fabryki WSK PZL Świdnik.

Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju miasta. Inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury oraz podwyższenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska i z poszanowaniem dziedzictwa kulturowo-historycznego. Władze starają się również o nowych inwestorów, mieszkańców oraz rozwój kultury, edukacji i sportu, jak i wzrost dobrobytu oraz polepszenie warunków życia świdniczan.

Największe znaczenie dla miasta miała budowa Regionalnego Portu Lotniczego Lublin, nowej sieci dróg dojazdowych i kolejowych oraz rewitalizacja wydzielonej 40 hektarowej części z PZL Świdnik w postaci Regionalnego Parku Przemysłowego. Korzystając z dofinansowania Unii Europejskiej w ostatnim czasie powstał stadion miejski i Centrum Kultury. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał inwestycyjny gminy, Świdnik realizuje projekt budowy ponad 100 hektarowej Strefy Aktywności Gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, pomiędzy Świdnikiem i Lublinem. Gmina posiada opracowaną w 2014 roku Strategię Rozwoju Terenów Inwestycyjnych wraz z marką gospodarczą miasta, zgodnie z którymi działania zmierzające do pozyskiwania inwestorów nakierowane są przede wszystkim na inwestorów z branż priorytetowych, w szczególności z sektora lotniczego, logistyki i nowoczesnych usług dla biznesu.

Umieszczone w strukturze urzędu miasta Biuro Obsługi Inwestora podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą miasta, promując Świdnik jako atrakcyjne miejsce do podejmowania inwestycji, bezpośrednio świadcząc pomoc dla przedsiębiorców chcących lokować swoje inwestycje w Świdniku oraz kreuje pozytywny wizerunek miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i za granicą.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o