Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Chełm

Herb Chełm 365 8

Chełm to jedno z najważniejszych miast Polski Wschodniej – wyróżniające się zarówno wielkością, jak i pozycją na arenie gospodarczej. Liczy około 65 tys. mieszkańców, z czego ponad połowa to ludzie w wieku produkcyjnym. Chełm jest otwarty na nowe inwestycje i nastawiony na dalszy rozwój. Pod względem ekonomicznym plasuje się w czołówce miast położonych przy wschodniej granicy. Gospodarkę Chełma charakteryzuje dominacja sektorów handlu i usług, w których działa prawie 40% podmiotów. Ponadto ogromnym atutem miasta jest doświadczona kadra menedżerska i techniczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych, która wpływa na bardzo silną pozycję Chełma w wielu sektorach rynku.

Miasto Chełm stanowi ważny międzynarodowy węzeł komunikacyjny łączący wschód Europy z zachodem. Wiedzie przez nie droga krajowa nr 12, która stanowi fragment drogi międzynarodowej E373. Bardzo ważnym elementem układu komunikacyjnego w Chełmie jest dobrze rozwinięta sieć kolejowa obsługująca zarówno przewozy pasażerskie, jak i towarowe w ruchu krajowym i międzynarodowym. Przez teren miasta wiedzie magistrala kolejowa z Warszawy do Kijowa. W węźle kolejowym Chełm zbiegają się linie kolejowe nr 7 i 69.

Chełm to dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Miasto o wielokulturowych tradycjach, ze swym kształtem i walorami architektonicznymi stanowi jeden z najciekawszych zakątków współczesnej Polski. To gród o ponad tysiącletniej historii, położony na jednym z wyniosłych wzgórz Pagórów Chełmskich. Według danych archeologicznych, to jeden z najstarszych ośrodków regionu, zaliczany do Grodów Czerwieńskich. W XIII w. miasto było stolicą państwa halicko – włodzimierskiego i pełniło role głównej siedzibykról Rusi Daniela Romanowicza. Po długoletnich walkach między Litwą, Węgrami i Polską, w 1387 r. Chełm i ziemia chełmska zostały włączoneprzez królową Jadwigę w skład państwa polskiego. W 1392 r. Chełm otrzymał prawa miejskie z rąk Władysława Jagiełły. Rozwój polskiego, a także żydowskiego i ukraińskiego życia społecznego i kulturalnego miał wpływ na wielokulturowy charakter miasta, który został utrzymany przez cały okres międzywojenny. Podczas II wojny światowej w mieście utworzony został olbrzymi obóz jeniecki Stalag 319, w którym zginęło blisko 100 tys. żołnierzy rożnych narodowości. Dramatyczne wydarzeniaII wojny światowej doprowadziły do zniszczenia wielonarodowej społeczności Chełma.

Wysoka jakość infrastruktury, dostępność do szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia, nowoczesna służba zdrowia, sprawnie funkcjonujący transport miejski, duża liczba ośrodków kultury i sztuki, a także sportu i rekreacji to tylko niektóre z elementów sprawiających, że poziom życia w Chełmie jest wysoki. Potencjał turystyczny Chełma tworzy przede wszystkim korzystne położenie, walory przyrodniczo - krajobrazowe, a także systematycznie rozwijająca się infrastruktura hotelowa i gastronomiczna. Na możliwości rozwoju turystyki w mieście wpływ mają także liczne obiekty zabytkowe, które wskazują na bogatą historię i dziedzictwo kulturowe tego terenu. Na terenie Chełma i okolic istnieją sprzyjające warunki do uprawiania turystyki aktywnej, która zawiera w sobie elementy aktywnego wypoczynku, rekreacji i turystyki wycieczkowej. Dla miłośników tej formy spędzania czasu wolnego dostępne są miejskie ścieżki spacerowe, piesze szlaki turystyczne, trasy rowerowe oraz ścieżki przyrodnicze. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się również ośrodki jeździeckie, wyciągi narciarskie, stanica żeglarska oraz szlaki kajakowe.

Strategiczne podejście Miasta Chełm do kwestii tworzenia warunków dla rozwoju biznesu opiera się na założeniu wspomagania branż kluczowych dla miasta i regionu. Chełm zachęca przedstawicieli producentów żywności, maszyn i urządzeń, materiałów budowlanych, usług biznesowych, deweloperów oraz instytucji zajmujących się badaniami i rozwojem nowych technologii do prowadzenia swoich inwestycji na terenie Miasta Chełm. Inwestycję na terenie objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną pozwalają na uzyskanie ulgi w podatku dochodowym. Ofertę inwestycyjną tworzą działki uzbrojone i bardzo dobrze skomunikowane. Dynamiczny rozwój miasta pociąga za sobą coraz większą liczbę osób przyjeżdżających tu w celach biznesowych i turystycznych. Priorytetowym i strategicznym zadaniem miasta jest profesjonalna, kompleksowa obsługa oraz wsparcie inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o