Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Milejów

Milejów

Gmina Milejów to przyjazna mieszkańcom i rozwinięta gospodarczo Nasza Mała Ojczyzna, Dzięki przedsiębiorczym i wykształconym mieszkańcom, czystemu środowisku oraz nowoczesnej i zmodernizowanej infrastrukturze, ukształtowana została wizja jej rozwoju. Gmina Milejów z każdym rokiem pięknieje, staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia, łącząc w sobie standardy nowoczesności i kultywację wspaniałych tradycji. Szanse na dalszy rozwój daje niewątpliwie położenie na skrzyżowaniu ważnych istniejących i projektowanych połączeń drogowych wojewódzkich i krajowych, korzystanie z pozytywnych impulsów rozwojowych generowanych przez miasto Łęczna i Lublin oraz perspektywa szerszej współpracy międzynarodowej na poziomie Gminy. Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój gminy Milejów, należy z pewnością zaliczyć pozyskiwanie znacznej liczby środków dotacyjnych z Unii Europejskiej, możliwość wykorzystania funduszy pomocowych na upowszechnianie nowoczesnych form wspomagania przedsiębiorczości, a także rozwój produkcji rolnej poprzez upowszechnianie powstawania grup producenckich. Na dzień dzisiejszy funkcjonowanie na terenie gminy Milejów jednego z większych po prawej stronie Wisły firmy ZPOW Milejów Sp. z o.o. stwarza możliwości rozwoju produkcji roślinnej. Duża liczba okolicznych plantatorów, dobre gleby, tradycja, a także uznana marka produktów i wyrobów zakładu nakazują konieczność podtrzymywania kierunku rolnej produkcji na terenie gminy. W branży spożywczej doskonale radzą sobie także „Kampol-Fruit” Sp. z o.o oraz „ Szot-Food” Michał Szot P.P.H.U.

Znaczny rozwój przedsiębiorstw na terenie Gminy Milejów, odnotowano również wśród innych firm, tj.: ”MARKO” M.E.R.M. Wieczorek Sp. j., Gospodarstwo Ogrodnicze „EKO-VIT” Sp. z o.o., PH-U „Milerol” Sp. j. M. Oleszek A. Oleszek, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Herbar Sp. z o.o.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o