Gminy

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VI edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Harmonogram programu
ETAP 0 ETAP 1 ETAP 2
1 lutego
2017 r.
od 21 kwietnia
2017 r.
5 maja
2017 r.
10 maja
2017 r.
11 maja
2017 r.
18 maja
2017 r.
do 23 maja
2017 r.
9 czerwca
2017 r.
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
Oficjalne otwarcie VI Edycji Programu Promocji Gmin i II Edycja Programu Promocji Powiatów Business Excellence
Rekrutacja uczestników, przyjmowanie kwestionariuszy zgłoszeniowych, ankiet wraz z listą wymaganych załączników oraz potwierdzeń opłat rejestracyjnych.
Ostateczny termin składania ankiet weryfikacyjnych. Zamknięcie listy uczestników Programu.
Obrady Komisji Programu.
Ogłoszenie listy uczestników drugiego etapu konkursu.
Ostateczny termin składania odwołań od decyzji Komisji Programu.
Ostateczny termin na dokonanie drugiej opłaty konkursowej.
Audyty w gminach. Obrady Kapituły Programu.
Gala Programu. Oficjalne ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród.
 
Laureaci V Edycji
 
Gmina Wiejska

Gmina Łuków - LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2016

Gmina Miejska do 30 000 mieszkańców
Miasto Lubartów- LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2016

Gmina Miejska powyżej 30 000 mieszkańców

Miasto Świdnik - LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI GMIN BUSINESS EXCELLENCE 2016

Powiat
Powiat Lubelski - Laureat Programu Promocji Powiatów BUSINESS EXCELLENCE 2016
innilaureaci

 

Wyróżnieni
 

Gmina INNOWACYJNA

Miasto Dęblin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Innowacyjna w zakresie stymulowania wielosektorowej współpracy

Gmina PRZYJAZNA INWESTOROM

Gmina Wólka - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Gmina Ryki - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

 

Miasto Kraśnik - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom wspierająca inicjatywy gospodarcze

 

Powiat Krasnostawski – WYRÓŻNIENIE w kategorii Powiat Proinwestycyjny

 

Gmina PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Gmina Ludwin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Mieszkańcom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

Gmina PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Gmina Susiec - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Środowisku i promująca potencjał turystyczny regionu

 

Wyniki obrad Komisji Programu Promocji Gmin "Business Excellence".
26 kwietnia 2013

Szanowni Pańswto,

26 kwietnia 2013, w siedzibie Lubelskiego Klubu Biznesu odbyły się obrady Komisji Programu Promocji Gmin "Business Excellence".

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące gminy:

 

w kategorii: GMINA WIEJSKA

 

ŁUKÓW

Herb Gminy Łuków

 

Gmina Łuków (gmina wiejska) położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego i wchodzi w skład powiatu łukowskiego, zajmuje obszar 308 km². ... czytaj więcej

 

 

URSZULIN

 

urszulin

 

Urszulin, to malownicza gmina Powiatu Włodawskiego znajdująca się przy drodze krajowej Lublin Włodawa. ... czytaj więcej

 

 

WIERZBICA

 

Wierzbica

 

Gmina Wierzbica położona jest w północno-zachodniej części powiatu chełmskiego, na obszarze dwóch krain geograficznych. ... czytaj więcej

 

 

WÓLKA LUBELSKA

 

gmina wolka

 

Położenie gminy w pobliżu miasta i Portu Lotniczego stanowi atut dla ewentualnych inwestorów, gmina oferuje atrakcyjne tereny pod inwestycje, działalność usługową, handlową i przemysłową, a także zapewnia tereny pod zabudowę mieszkaniową. ... czytaj więcej

 

 

w kategorii: GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

 

RYKI

herb ryki

 

Ryki położone są na pograniczu trzech regionów: Lubelszczyzny, Podlasia i Mazowsza w zasięgu Wysoczyzny Żelechowskiej, w części Pradoliny Wieprza i doliny Wieprza, Zalesianki i Irenki. ... czytaj więcej

 

 

TYSZOWCE

 

herb12

 

Gmina Tyszowce położona jest w południowo - wschodniej części województwa lubelskiego. Powierzchnia Gminy wynosi 129,48 km². ... czytaj więcej

 

 

w kategorii: GMINA MIEJSKA

 

CHEŁM

Chełm

 

Chełm jest miastem na prawach powiatu, w którym zamieszkuje około 70 tys. mieszkańców na obszarze 35,28 km². ... czytaj więcej

 

 

LUBARTÓW

 

lubartów

 

Gminę Miasto Lubartów zamieszkuje 22 490 tyś mieszkańców. Powierzchnia gminy to 13,9 km². ... czytaj więcej

 

 

LUBLIN

 

L inspiruje biznes PL Białe RGB poziom

 

Lublin, liczący blisko 350 tys. mieszkańców, należy do grona dziesięciu największych miast Polski. Jest stolicą województwa lubelskiego. ... czytaj więcej

 

 

TOMASZÓW LUBELSKI

 

herb tomaszów lubelski

 

Miasto Tomaszów Lubelski położone jest na pograniczu Roztocza i Grzędy Sokalskiej, nad rzeką Sołokiją, leży przy drodze krajowej nr 17 , prowadzącej do odległego o 22 km przejścia granicznego w Hrebennem. ... czytaj więcej

 

 

 

ZAMOŚĆ

 

herb

 

Zamość - miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. ... czytaj więcej

 

 

W drugim etapie gminy zostaną poddane ocenie Kapituły Programu. Na podstawie oceny Komisji i audytów przeprowadzonych w gminach wyłonimy laureatów II edycji PPG "Business Excellence".

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali, zaplanowanej na czerwiec 2013r.

 
Patronaty Honorowe
 
wojsz  Patronat Prezydenta Lublin
 
logosz  UStat gray ZGL  

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o