Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Harmonogram programu
ETAP 0 ETAP 1 ETAP 2
15 marca
2018 r.
od 15 marca
2018 r.
7 maja
2018 r.
10 maja
2018 r.
11 maja
2018 r.
18 maja
2018 r.
do 23 maja
2018 r.
7 czerwca
2018 r.
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
Oficjalne otwarcie VII Edycji Programu Promocji Gmin i Powiatów Business Excellence
Rekrutacja uczestników, przyjmowanie kwestionariuszy zgłoszeniowych, ankiet wraz z listą wymaganych załączników oraz potwierdzeń opłat rejestracyjnych.
Ostateczny termin składania ankiet weryfikacyjnych. Zamknięcie listy uczestników Programu.
Obrady Komisji Programu.
Ogłoszenie listy uczestników drugiego etapu konkursu.
Ostateczny termin składania odwołań od decyzji Komisji Programu.
Ostateczny termin na dokonanie drugiej opłaty konkursowej.
Audyty w gminach. Obrady Kapituły Programu.
Gala Programu. Oficjalne ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród.
 
Laureaci VI Edycji

Gmina Wiejska

Gmina Rejowiec Fabryczny - LAUREAT Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2017


Gmina Miejsko-Wiejska

Gmina Piaski - LAUREAT Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2017


Gmina Miejska do 20 000 mieszkańców

Miasto Dęblin - LAUREAT Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2017


Gmina Miejska do 40 000 mieszkańców

Gmina Świdnik - LAUREAT Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2017

 

Wyróżnienia VI Edycji

Gmina Inwestycyjna

Gmina Mełgiew - WYRÓŻNIENIE Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2017


Gmina Przyjazna inwestorom i turystom

Gmina Ludwin - WYRÓŻNIENIE Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2017


Gmina Przyjazna mieszkańcom

Gmina Cyców - WYRÓŻNIENIE Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2017

 

Wyniki Programu Promocji Gmin i Powiatów 2016
20 czerwca 2016

GMINA WIEJSKA

Gmina Łuków - LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2016

Gmina Susiec - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Środowisku i promująca potencjał turystyczny regionu

Gmina Wólka - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca inicjatywy gospodarcze

Gmina Ludwin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Mieszkańcom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

GMINA MIEJSKO – WIEJSKA

Gmina Ryki - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość

GMINA MIEJSKA DO 30 000 MIESZKAŃCÓW

Miasto Lubartów- LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2016

Miasto Dęblin - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Innowacyjna w zakresie stymulowania wielosektorowej współpracy

GMINA MIEJSKA POWYŻEJ 30 000 MIESZKAŃCÓW

Miasto Świdnik - LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI GMIN BUSINESS EXCELLENCE 2016

Miasto Kraśnik - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII Gmina Przyjazna Inwestorom wspierająca inicjatywy gospodarcze

Wyniki I Edycji Programu Promocji Powiatów BUSINESS EXCELLENCE 2016

Powiat Lubelski - Laureat Programu Promocji Powiatów BUSINESS EXCELLENCE 2016

Powiat Krasnostawski – WYRÓŻNIENIE w kategorii Powiat Proinwestycyjny

 
Patronaty Honorowe
 
wojsz   
 
logosz  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy ZGL  

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o